Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació de les titulacions

El procés d’Acreditació de les titulacions oficials que s’imparteixen en un centre és una part clau a l’estratègia de millora contínua de la universitat. Les diferents titulacions de l’ESEIAAT, per poder continuar impartint-se, han d’estar acreditades positivament, comprovant que els plans d’estudis s’estan duent a terme d’acord amb el seu projecte inicial i, si escau, es contemplen els canvis necessaris i les causes que els justifiquen.

L’Acreditació es produeix abans de 6 anys a comptar des de la Verificació o darrera Acreditació per a Graus i abans de 4 anys des de la Verificació o darrera Acreditació per a Màsters.

Abans i durant el procés d’Acreditació es generen una sèrie de documents:

  • Informes de Seguiment de les titulacions o Informes de Seguiment de Centre, elaborats pel centre durant el procés de Seguiment.
  • Autoinformes elaborats pel Comitè d’Avaluació Intern (CAI)del centre.
  • Informes d'avaluació externa de les titulacions emesos pel Comitè d'Avaluació Extern (CAE).
  • Informes d'avaluació elaborats per AQU Catalunya.
  • Certificats d’Acreditació dels títols oficials emesos per la Comissió d'Acreditació corresponent que constitueixi AQU Catalunya.
  • Segells d’Acreditació emesos per AQU Catalunya, que identifiquen les titulacions que han superat els processos d’Acreditació.

 

A continuació teniu disponible els informes d’acreditació, segells i certificats de les titulacions acreditades per l’AQU de l’ESEIAAT.