Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'Acció Tutorial

L’acció tutorial és un servei d’atenció als estudiants, a través del qual el professorat de l’ESEIAAT proporciona elements de formació, informació i orientació de forma personalitzada. Constitueix un suport per a l’adaptació de l'estudiant a la universitat, per a l’aprenentatge, l’orientació curricular i professional, centrant-se en els estudiants que accedeixen a la universitat.

El pla de tutorització a l’ESEIAAT es dirigeix als aspectes acadèmics, vetllant per la superació de la fase inicial i fent un seguiment proper a estudiants que han superat la fase inicial però tenen un rendiment no satisfactori. En el cas d’estudiants sense dificultat per seguir els estudis, la tutoria ha de servir d’estímul per a l’obtenció de resultats d’excel·lència. També pot constituir una guia de recursos necessaris per a la obtenció de competències específiques o transversals considerant el perfil de l’estudiantat i les seves pròpies expectatives de desenvolupament personal.

Coincidint amb el període de matrícula es farà l’assignació de tutors a grups d’estudiants. Cada tutor programarà una reunió inicial amb el seu grup d’estudiants en la que s’establirà la pauta de treball que seguiran durant el curs.

El Professor tutor és el responsable de l’aplicació directa del Pla. Amb un perfil basat amb una motivació inicial i amb una capacitat d’establir bones relacions personals amb els estudiants, les seves funcions seran:

  • Convocar les reunions necessàries amb els estudiants que tutoritza.
  • Mantenir una presència en el seu grup d’estudiants tutoritzats.
  • Realitzar el seguiment acadèmic de cada estudiant.
  • Identificar els aspectes que incideixen negativament en el seu procés d’aprenentatge.
  • Subministrar eines de millora.
  • Proporcionar guia acadèmica.