Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'Acció Tutorial

L’acció tutorial és un servei d’atenció a l'estudiantat, a través del qual el professorat de l’ESEIAAT proporciona elements de formació, informació i orientació de forma personalitzada. Constitueix un suport per a l’adaptació de l'estudiant a la universitat, per a l’aprenentatge, l’orientació curricular i professional, especialment pensat per a l'estudiantat que accedeix a la universitat.

El pla de tutorització a l’ESEIAAT es dirigeix als aspectes acadèmics, vetllant per la superació de la fase inicial i fent un seguiment proper a aquells estudiants que tot i haver superat la fase inicial no obtenen un rendiment satisfactori. En el cas d’estudiants sense dificultat per seguir els estudis, la tutoria ha de servir d’estímul per a l’obtenció de resultats d’excel·lència. També pot constituir una guia de recursos necessaris per a la obtenció de competències específiques o transversals considerant el perfil de l’estudiantat i les seves pròpies expectatives de desenvolupament personal.

Coincidint amb el període de matrícula, es farà l’assignació de tutors/es per grups d’estudiants. Cada tutor programarà una reunió inicial amb el seu grup d’estudiants en què s’establirà la pauta de treball a seguir durant el curs.

El Professorat tutor és responsable de l’aplicació directa del Pla. Amb un perfil basat en una motivació inicial i amb una capacitat d’establir bones relacions personals amb l'estudiantat, les seves funcions són:

  • Convocar les reunions necessàries amb els estudiants que tutoritza.
  • Mantenir una presència en el seu grup d’estudiants tutoritzats.
  • Realitzar el seguiment acadèmic de cada estudiant.
  • Identificar els aspectes que incideixen negativament en el seu procés d’aprenentatge.
  • Subministrar eines de millora.
  • Proporcionar guia acadèmica.