Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques externes

IMPORTANT:  Resolució 870/2020, de 3 de juny de 2020, del Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, relativa a les pràctiques acadèmiques externes de la UPC

La greu crisi sanitària derivada de l’expansió de la COVID-19 va determinar la declaració de l’estat d’alarma, mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, a l’article 9 del qual es determina la suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els centres de qualsevol nivell, permetent les activitats, sempre que sigui possible, en format no presencial.

Davant d’aquesta situació, i pel que es refereix a les pràctiques acadèmiques externes, el 16 de març de 2020, el rector va trametre un comunicat a les direccions dels centres docents amb instruccions que determinaven el manteniment de les pràctiques acadèmiques externes, sempre en format no presencial, obrint la possibilitat de modificar les dates de finalització de la pràctica quan així ho acordessin les parts interessades.

L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa promou la participació del seu estudiantat de Grau i Màster universitaris, en pràctiques professionals que poden realitzar en empreses d'àmbit nacional, institucions o entitats públiques o privades i en grups de recerca de l’ESEIAAT, per completar la seva formació universitària.

Les pràctiques de l'estudiantat universitari es realitzen amb la supervisió de l'Escola, i constitueixen una activitat formativa que té per finalitat:

  • Contribuir a la formació integral de l'estudiantat complementant els ensenyaments teòrics i pràctics.
  • Facilitar el coneixement i la metodologia de treball adequada a la realitat professional de l'enginyeria i els sectors on l'estudiantat haurà d'actuar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
  • Afavorir el desenvolupament pràctic de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
  • Obtenir una experiència que faciliti la inserció al mercat de treball.

Informació per a:

informació per a empreses
Informació per a estudiants
Informació per a estudiants