Vés al contingut (premeu Retorn)

Marc VSMA

El Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels títols oficials (Marc VSMA) vincula els processos d'avaluació de la qualitat (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya estructura el Marc VSMA de forma acordada amb les universitat catalanes a través dels vicerectors i vicerectores responsables de la qualitat i amb els membres de les Unitats Tècniques de Qualitat a les universitats catalanes. 

La darrera versió del Marc VSMAva ser aprovada pel Consell de Govern d'AQU Catalunya el 18 de juliol de 2016. 

AQU Catalunya