Comparteix:

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització

Presentació

El Màster Universitari en Enginyeria d'Organització per la Universitat Politècnica de Catalunya, ofereix una formació per aplicar la ciència i la tecnologia al disseny i la gestió de les organitzacions. Fa referència a la planificació, organització, assignació, direcció i control d'activitats i recursos aplicables a persones i organitzacions amb un component tecnològic i estratègic.

Objectius

El seu pla d’estudis fomenta la presa de decisions efectives en entorns d’incertesa i permet adquirir els coneixements i desenvolupar les habilitats necessàries per dissenyar i gestionar organitzacions complexes, incloent-hi la direcció de persones, els aspectes financers, la producció, la logística, la gestió de projectes i l’assignació de recursos per a la resolució eficaç de problemes organitzatius.

Per què realitzar aquest màster

Aquest màster és una ampliació de la teva formació tecnològica en coneixements de gestió i direcció de les organitzacions que et permetrà promocionar a càrrecs de més responsabilitat i t'obrirà la possibilitat d'accedir a tots els sectors de la industria i els serveis.


Informació general

Tipus de títol: Màster Universitari Oficial, Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Durada i inici: Dos cursos acadèmics o tres, en funció del pla d'estudis triat, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer

Horaris i modalitat: Tarda. En dos anys: 3 tardes a la setmana de 17:30 h a 21:30 h. En tres anys: 2 tardes a la setmana de 17:30 h a 21:30 h. Semipresencial

Preus i beques: Més informació sobre preus i pagament de la matrícula

Més informació de beques i ajuts

Idiomes: Les assignatures s'impartiran en català i castellà.

Places: 60 entrada al setembre + 20 entrada al febrer.

Coordinadora acadèmica: Eulàlia Griful

Acords de doble titulació

Amb altres universitats catalanes

  • Màster en Enginyeria d'Organització (ESEIAAT) / Master's degree in Management Engineering / Màster en Direcció d'Empreses (Direcció de les Organitzacions en l'Economia del coneixement) (UOC)

Més informació al web del Programa d'Alt Rendiment Acadèmic