Comparteix:

Dades i indicadors de Qualitat

L’ESEIAAT fa servir indicadors objectius per avaluar la qualitat de l'ensenyament de totes les titulacions del centre. Aquests indicadors de qualitat es poden consultar en el Quadre de comandament ESEIAAT

 

Quadres de comandament d'indicadors en format business intelligence El terme Business Intelligence (BI) fa referència a l'ús d'estratègies i eines que serveixen per transformar informació en coneixement, amb l'objectiu de millorar el procés de presa de decisions

 

Indicadors de graus i màsters

 • Oferta, demanda i notes d'accés
 • Estudiantat de nou ingrés, total de persones matriculades i titulades
 • Crèdits matriculats, matrícula per assignatures i EETC
 • Centres de secundària de procedència (graus)
 • Titulacions de grau de procedència (màsters)
 • Dades de procedència geogràfica i nacionalitat
 • Enquestes de satisfacció

Resultats acadèmics de graus i màsters

 • Taxes de rendiment
 • Taxes d'èxit
 • Taxes d'eficiència
 • Taxes de graduació
 • Taxes d'abandonament
 • Dades de rendiment per assignatures
 • Dades de rendiment per fases

Dades estadístiques històriques

Quadre de comandament ESEIAAT