Comparteix:

Pla estudis - Optatives

Dels 18 crèdits optatius que s'han de cursar, 12 es poden fer mitjançant les Pràctiques Curriculars en empresa.

De los 18 créditos optativos que deben cursarse, 12 se pueden realizar mediante las Prácticas Curriculares en empresa

 

Codi
Code
Código

Assignatura
Subject
Asignatura

Idioma d'impartició
Language teaching
Idioma de impartición

Crèdits
Credits
Créditos

Quadrimestre
Semester
Cuatrimestre

205300 Gestió de la Qualitat: Tècniques Estadístiques Català/castellà 3 tardor/autumn
220575 Tecnologia de Processos i Transformació de Materials Català/castellà 3 tardor/autumn
220580 Dret d'Empresa Català/castellà 3 tardor/autumn
220582 Prevenció de Riscos Laborals Català/castellà 3 tardor/autumn
220669 English for Management English 3 tardor/autumn
220685 Teoria de Jocs: Jocs Cooperatius Català/castellà 3 tardor/autumn
220683 Research Tools English 3 tardor/autumn
- ------------------------------------------------------------ - - -
205301 Gestió de la Qualitat: Models i Normes Català/castellà 3 primavera/spring
220576 Tecnologia Elèctrica Català/castellà 3 primavera/spring
220577 Tecnologia Energètica Català/castellà 3 primavera/spring
220578 Tecnologia Mecànica Català/castellà 3 primavera/spring
220671 Combinatorial Optimisation Methods English 3 primavera/spring
220672 Tecnologies de la Informació i la Comunicació Català/castellà 3 primavera/spring
220673 Matemàtiques per a la Gestió Català/castellà 3 primavera/spring
220674 Quantitative Research Methods English 3 primavera/spring
220686 Teoria de Jocs: Jocs No Cooperatius Català/castellà 3 primavera/spring