Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

Arrel del procés de fusió de centres universitaris que va portar a la creació de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), en l’actualitat s’està elaborant una nova versió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que inclou el conjunt de processos que permeten afavorir la millora contínua i garantir la qualitat en el disseny, implantació i desenvolupament dels títols universitaris impartits al nostre centre.

Els següents documents clau deriven del SGIQ:

 • Política i Objectius de Qualitat
 • Pla de Promoció
 • Pla d'Acollida
 • Pla d'Acció Tutorial
 • Pla d'Orientació Professional
 • Polítiques del PDI
 • Indicadors del SGIQ

A continuació es mostra el disseny provisional del conjunt de processos que conformen el SGIQ de l’ESEIAAT: 

 • 1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació
 • 2.1 Garantir la qualitat dels programes formatius
  • 2.1.1 Verificació
  • 2.1.2 Seguiment
  • 2.1.3 Modificació
  • 2.1.4 Acreditació
 • 3.1 Definir els perfils d’ingrés, egrés i criteris d'accés
 • 3.2 Suport i orientació a l'estudiantat
 • 3.3 Metodologia d’ensenyament i avaluació
 • 3.4 Gestionar la mobilitat de l'estudiantat
 • 3.5 Gestionar l'orientació professional
 • 3.6 Gestionar les pràctiques externes
 • 3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions
 • 4.1 Definir les polítiques de PDI
 • 4.2 Captació i selecció de PDI
 • 4.3 Formació de PDI
 • 4.4 Avaluació, promoció i reconeixement del PDI

 • 5.1 Gestionar i millorar els recursos materials
 • 5.2 Gestionar i millorar els serveis

 • 6.1 Recollir i analitzar els resultats

 • 7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els programes formatius

 • 8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació