Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) és un sistema propi de gestió que té per objectiu garantir la qualitat de l’oferta educativa i impulsar una cultura de millora continua.
Aquest sistema segueix les directrius recomanades per l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU) i per l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), respectant els principis de legalitat, publicitat, transparència i participació.

Processos

205.1 Definició de la Política i Objectius de Qualitat

205.2 Garantia de Qualitat dels Programes Formatius, Marc VSMA

205.3 Gestió i Orientació a l'Estudiantat

205.4 Polítiques de PDI i PAS

205.5 Gestió de Recursos i Serveis

205.6 Anàlisi dels resultats

205.7 Publicació de la Informació sobre les Titulacions

205.8 Desplegament, Seguiment i Revisió del SGIQ, i Control de la Documentació