Comparteix:

Seguiment de les titulacions

El seguiment de les titulacions és un procés d'avaluació que fan els responsables de les titulacions verificades a partir de l'anàlisi de dades  i d'indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols fet a la verificació i el seu posterior desenvolupament.

      

    

El Seguiment es materialitza en un informe en el que es fa un anàlisi i valoració breu a partir de les evidències i indicadors obtinguts en el període d’avaluació corresponent. Només es podran fer modificacions en les titulacions si aquestes han estat recollides en els informes de seguiment.

 

Informes de Seguiment de Centre: |   Any 2018   |  Any 2021 | 

 

A continuació podeu consultar els Informes de Seguiment de les titulacions que s’imparteixen a l’ESEIAAT:

Titulació Curs Acadèmic 
2009/102010/112011/122012/132015/16
Graus
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  
Grau en Enginyeria Elèctrica  
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

 
Grau en Enginyeria Mecànica  
Grau en Enginyeria Química  
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals    
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil     
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials    
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  
Màsters
Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica  
Màster universitari en Enginyeria d'Organització/Management Engineering  
Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI)  
Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil i Paperera EN EXTINCIÓ