Comparteix:

Erasmus+ Pràctiques

Outgoings Students

Erasmus+ Pràctiques

 

Abans de marxar

Si tens assignada una plaça Erasmus+ pràctiques per realitzar una estada en una empresa, els documents que has de lliurar són els següents:

 • Learning Agreement for traineeships: ens has de lliurar, a través d'un tiquet SAU,  aquest document amb la teva signatura i la de l'empresa. Un cop validat per l'ESEIAAT, l'has de penjar a l'e-secretaria.
 • Assegurança: Has de contractar una assegurança que cobreixi accidents, repatriació i responsabilitat civil per tot el període que durin les pràctiques, i penjar una còpia de la pòlissa a l'e-secretaria. La UPC recomana OnCampus Estudia
 • Conveni de subvenció o acord financer: Rebràs un avís a través del correu electrònic amb les instruccions per signar-lo i poder-te descarregar una còpia autèntica quan hagi estat signat també pel sotsdirector de relacions internacionals
 • Precompromís en cas de TFG/TFM: Full de compromís de direcció de projecte (En cas d'anar a realitzar el TFG o TFM).
  Aquest document s'haurà de lliurar a través d'un tiquet SAU una vegada el tutor de l'ESEIAAT doni el vistiplau al "Learning Agreement for Traineeships" i decideixi el títol apropiat per al projecte.

Per realitzar una estada Erasmus+ pràctiques, cal tenir una matrícula vigent a la UPC.

 

Un cop a l'empresa

 • Certificat d'incorporació: cal penjar a l'e-secretaria aquest document escanejat.

 • Informe de pràctiques/After the mobility: L'empresa t'ha de complimentar l'informe de pràctiques amb el detall de tot el què has fet.

 • Certificat d'estada: cal que l'empresa te l'empleni.

 • Extensió estada: Si un cop començada l'estada necessites sol·licitar una extensió, trobaràs tota la informació així com els documents que has d'emplenar, en el següent link: https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/ExtensioEstada
  També caldrà que lliuris el nou conveni de subvenció-acord financer i la pròrroga de l'assegurança.

 • Qüestionari UE i test d'idioma: Uns dies abans de finalitzar la teva estada rebràs al correu electrònic uns enllaços per realitzar-los. 

En tornar

Els tràmits següents cal seguir-los tant en el cas de realitzar-se pràctiques curriculars com extracurriculars

Per part de l’empresa: 

 • Informe de pràctiques (apartat "After the mobility", del Learning Agreement for Traineeship), emplenat pel tutor de l’empresa.
 • Annex “final report”: El signarà el tutor després de donar el vist-i-plau a l’informe desenvolupat per l’estudiant.

Per part de l’estudiant:

    •    Memòria final 

    •   Certificat d’estada: Tots els estudiants (independentment de tenir beca o no) han de penjar a l'e-secretaria un certificat d'estada, en el termini màxim d'un mes des de la finalització de la seva estada.

Cal que estigui signat i segellat per destí.
Aquest certificat no pot tenir cap esmena ni correcció de cap tipus, i ha de mostrar clarament tres dates: data d'inici i finalització de l'estada, i data d'emissió del certificat. La data d'emissió del certificat ha de ser igual o posterior a la de finalització de l'estada. Recordeu també que és imprescindible per rebre ajuts econòmics.
Certificat estada programa Erasmus+