Vés al contingut (premeu Retorn)

Abans de marxar

Outgoings Students

Abans de marxar

Tràmits

Abans de marxar és imprescindible:

 • Requisits acadèmics: Complir els requisits acadèmics exigits a la Normativa.
 • Documentació: Presentar la documentació especificada més avall. És responsabilitat de l'estudiant o estudianta la preparació de la documentació completa exigida per la universitat de destinació i lliurar-la al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant - SIAE 20 dies abans del termini de la universitat de destinació. Cas de no presentar-la en el termini establert s'entendrà que es renuncia a la plaça assignada i aquesta es considerarà vacant.
 • Matricular-se a l'ESEIAAT, de la borsa de crèdits de les assignatures acceptades al precompromís i/o del TFM/TFG dins el calendari habitual (Veure el punt Precompromís al l'apartat DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR)). No podrà realitzar‐se l'intercanvi sense una matrícula a l'Escola.
 • Assegurança:
  • A més a més hauràs de contractar una assegurança privada que inclogui qualsevol tipus d’eventualitat addicional. (repatriació, accident, etc). Una de les entitats ambles que la UPC té acord és la Mútua d'Enginyers.


 

 • Número de compte. Els que hagueu demanat ajuts (Erasmus, etc.) heu d'introduir a l'e-secretaria un número de compte del que n'heu de ser TITULAR (Apartat mobilitat - Dades bancàries) i presentar el document original, signat per vosaltres, de l'ordre SEPA al SIAE. Si heu demanat l'ajut Erasmus+ trobareu tota la informació a: https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat
 • Test d'idiomes: Els estudiants que participin en el programa ERASMUS, hauran de realitzar un test d'idiomes online abans de marxar (i també després de tornar). Rebràs indicacions sobre els terminis i el procediment a seguir des del Servei de Gestió Acadèmica (SGA). És important que l'adreça de correu electrònic que consta a l'e-secretaria es mantingui actualitzada.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud (Application Form):

Serveix per sol·licitar la plaça a la universitat que t'han assignat. Aquest document varia segons la Universitat de destinació, i l'has de baixar de la seva WEB . Si la universitat de destinació no té el seu model propi pots fer servir aquest model, que a més a més conté les dades de contacte de l'ESEIAAT que heu de posar en aquest document. Per fer constar el període de la teva estada acadèmica, cal que consultis la web de la universitat de destinació.

Encara que la sol·licitud es faci on-line, cal presentar al SIAE una còpia pel vostre expedient de mobilitat.

 • Precompromís:

Si vas a fer assignatures, en aquest document has d'indicar quines assignatures faràs durant la mobilitat i per quines les vols convalidar.

Per tal que el/la Sotsdirectora/a pugui autoritzar la convalidació, cal aportar còpia dels programes oficials de les assignatures en anglès que es volen cursar a la universitat destinació; segurament els trobaràs a la web de la mateixa universitat.

Un cop tinguis els programes de les assignatures que vols cursar a l'estranger, és recomanable, però no obligatori, que consultis el professor responsable de l'assignatura que vols convalidar, per tal que t'aconselli sobre la conveniència, o no, de la convalidació.

Si l'assignatura a convalidar és, excepcionalment, una assignatura obligatòria hauràs de lliurar els documents de Proposta i Sol·licitud de convalidació per reconeixement a Secretaria, juntament amb els programes de les assignatures que vols cursar a la universitat estrangera (segurament els trobaràs a la web de la mateixa universitat) i un document on es comparin els continguts i competències de l’assignatura obligatòria amb els de la o les assignatures que vulguis cursar en mobilitat. Un cop estudiada la documentació i la idoneïtat de l’eventual convalidació d’assignatures obligatòries, la Direcció decidirà sobre la viabilitat de la convalidació.

Cal tenir en compte que, per dur a terme la convalidació, es necessitaran els programes originals signats i segellats per la universitat de destinació.

Si vas a fer TFG/TFM hauràs de tenir en compte la normativa acadèmica corresponent.

 • Si fas el TFG/TFM
   a la destinació has de fer arribar el següent document dintre del primer mes d'estada:
 • Learning Agreement:

El Leaning Agreement és el document en el que es detalla el que faràs a la universitat de destinació.

En el cas d'intercanvi Erasmus + has de fer el següent:

   • a) A la part The receiving institution només és necessari emplenar els camps Name i Country
   • b) Si durant l'estada fas TFG/TFM: a Table A Before the mobility, columna Component title at the Receiving Institution cal que hi posis "Bachelor's Final Thesis" o "Master's Final Thesis", segons sigui el cas; a Number of ECTS credits (or equivalent) to be awarded by the Receiving Institution upon successful completion crèdits i a Component code, si no tens la informació no cal posar-hi res.
   • c) Si durant l'estada fas assignatures: a Table A Before the mobility, columna Component title at the Receiving Institution hi has de posar el codi de cada assignatura, si el saps, i el nom de les assignatures l'hauràs de fer constar a Component title at the Receiving Institution. En el cas de no saber encara les assignatures que hi faràs pots escriure "courses to be decided" i el total de crèdits que penses cursar.
   • d) El requadre Responsible person at the Receiving Institution l'emplenarà la universitat de destinació.

En el cas de les altres destinacions fora del programa Erasmus+, la manera d'emplenar el Learning Agreement es semblant. Aquí trobaràs els models per fora de la Unió Europea. Per a America Llatina el model és aquest.

Si l'intercanvi dura tot el curs acadèmic, has d'emplenar i presentar ara, un "learning agreement" per cada quadrimestre.

Segons la normativa, per poder sol·licitar la beca Erasmus+ de mobilitat és requisit que a l'ESEIAAT matriculeu un mínim de 30 ECTS en un quadrimestre. El màxim de crèdits a matricular en un quadrimestre són 36.

 • Certificat de notes:

És el teu expedient acadèmic. Imprimeix-te'l de l'e-Secretaria (Documentació > Expedient ECTS > Idioma: Anglès/Castellà (en funció de la universitat de destinació)).

 • Carta d'acceptació:

La universitat de destinació us comunicarà si heu estat acceptats o no. Cal lliurar una còpia de la carta/e‐mail d'acceptació de la universitat estrangera on constin les dates d'inici i final de l'estada acadèmica.

 • Conveni de subvenció o credencial

Conveni de subvenció Erasmus+

Si viatges amb el programa Erasmus+, ens has de comunicar les dates de la teva estada acadèmica i t'avisarem quan tinguis disponible a l'e-secretaria aquest document perquè el puguis imprimir i lliurar-lo, original. (ESECRETARIA > Estada de mobilitat > Documentació > Conveni financer [a baix de tot])

Per als estudiants Erasmus, el conveni avala el dret a l'exempció del pagament de taxes acadèmiques a la universitat de destinació.

Credencial per a la resta de programes de mobilitat:

Recollir la CREDENCIAL de mobilitat (abans de marxar)

   • La credencial de mobilitat és el document que us identifica com a estudiant/a de la UPC en un programa de mobilitat.
   • Cal presentar signada la declaració responsable d'assegurança.

Si no podeu recollir la documentació personalment, podeu delegar aquest tràmit en una altra persona fent servir el "Full d'autorització" tenint en compte que:

  • Ha de tenir la signatura original de l'estudiant/a.
  • Ha d'adjuntar-se la fotocòpia del NIF o NIE de l'estudiant/a.
  • La persona autoritzada s'ha d'identificar mitjançant NIF, NIE o passaport.