Vés al contingut (premeu Retorn)

Abans de l'estada

Outgoings Students

Abans de marxar és imprescindible:

 • Requisits acadèmics: Complir els requisits acadèmics exigits a la normativa.
 • Documentació: Presentar la documentació especificada més avall. És responsabilitat de l'estudiant o estudianta la preparació de la documentació completa exigida per la universitat de destinació i lliurar-la al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudaint - SIAE 20 dies abans del termini de la universitat de destinació, coma  data límit.  Cas de no presentar-la en el termini establert s'entendrà que es renuncia a la plaça assignada i aquesta es considerarà vacant.
 • Matricular-se a l'ESEIAAT: De la borsa de crèdits de les assignatures acceptades al precompromís i/o del TFM/TFG dins el calendari habitual (Veure el punt Precompromís al l'apartat DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR)). No podrà realitzar‐se l'intercanvi sense una matrícula a l'Escola.
 • Assegurança:   
  • Tramitar la targeta sanitària europea (TSE) a l'Institut Nacional de la Seguretat SocialA Terrassa disposes d'un centre de l'INSS a: Avinguda Abat Marcet, 366, 08225 Telf. 93 780 01 50
  • Es considera que els estudiants UPC de mobilitat han de comptar amb una pòlissa d'assegurances amb cobertures suficients per les eventualitats que puguin sorgir.

   Amb la matrícula està previst un sistema de subscripció obligatòria de la pòlissa onCampus Estudia, atès que és un producte específic per a mobilitats universitàries i ofereix bones cobertures en comparació amb d'altres pòlisses. Pots trobar més informació aquí.
  • Cal tenir en compta quatre casos en els que és l'estudiant qui contracta l'assegurança i informa a Mobilitat ESEIAAT
   • Mobilitat a EEUU
   • Mobilitat a Canadà: s'ha de contractar l'assegurança a través de l'École Polythecnique de Montréal.
   • Si s'inicia la mobilitat abans de formalitzar la matrícula de l'ESEIAAT.
   • Mobilitat BIP (Blended Intensive Program)

Un cop adjudicada la plaça, l'Escola informarà a les universitats de destinació, de l'estudiantat seleccionat (nominació), haureu d’esperar instruccions per part de l’ESEIAAT o directament de destí.

  Documentació a presentar

  • Precompromís:

  En el precompromís s'indiquen quines assignatures es faran durant la mobilitat i què es vol convalidar a l'ESEIAAT. També s'hi fa constar el TFG/TFM, si és el cas.

  Cal entrar en el següent enllaç per preparar i enviar aquest document: https://intranet8.eseiaat.upc.edu/ 

  Per tal que el/la Sotsdirector/a pugui autoritzar la convalidació, cal aportar còpia dels programes oficials de les assignatures que es volen cursar a la universitat destinació; segurament els trobaràs a la web de la mateixa universitat.

  Un cop tinguis els programes de les assignatures que vols cursar a l'estranger, és recomanable, però no obligatori, que consultis el professor responsable de l'assignatura que vols convalidar, per tal que t'aconselli sobre la conveniència, o no, de la convalidació.

  En el cas de màster, si l'assignatura a convalidar és, excepcionalment, una assignatura obligatòria, també  cal preparar el document on es comparin els continguts i competències de l’assignatura obligatòria amb els de la o les assignatures que vulguis cursar en mobilitat. Un cop estudiada la documentació i la idoneïtat de l’eventual convalidació d'assignatures obligatòries, la Direcció decidirà sobre la viabilitat de la convalidació.

  Si vas a fer TFG/TFM hauràs de tenir en compte la normativa acadèmica corresponent.

  • Learning Agreement:

  El Leaning Agreement és el document en el que es detallen les assignatures que es faran a la universitat de destinació, i/o el TFG/TFM.

  Si l'intercanvi dura tot el curs acadèmic,

  pots emplenar un sol "learning agreement".

  Cal que el pengis a l'apartat de mobilitat de l'e-secretaria quan estigui signat per les tres parts.

  • Carta d'acceptació:

  La universitat de destinació us comunicarà si heu estat acceptats o no. Cal lliurar, a través d'un tiquet SAU una còpia de la carta o e‐mail d'acceptació de la universitat estrangera on constin les dates d'inici i final de l'estada acadèmica.

  • Conveni de subvenció o acord financer Erasmus+

  Per als estudiants Erasmus, el conveni avala el dret a l'exempció del pagament de taxes acadèmiques a la universitat de destinació.

  Rebràs un avís a través del correu electrònic amb les instruccions per signar-lo i poder-te descarregar una còpia autèntica quan hagi estat signat també pel sotsdirector de relacions internacionals