Vés al contingut (premeu Retorn)

Abans de l'estada

Outgoings Students

Abans de marxar és imprescindible:

 • Requisits acadèmics: Complir els requisits acadèmics exigits a la Normativa.
 • Documentació: Presentar la documentació especificada més avall. És responsabilitat de l'estudiant o estudianta la preparació de la documentació completa exigida per la universitat de destinació i lliurar-la al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant - SIAE 20 dies abans del termini de la universitat de destinació, com a data límit. Cas de no presentar-la en el termini establert s'entendrà que es renuncia a la plaça assignada i aquesta es considerarà vacant.
 • Matricular-se a l'ESEIAAT, de la borsa de crèdits de les assignatures acceptades al precompromís i/o del TFM/TFG dins el calendari habitual (Veure el punt Precompromís al l'apartat DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR)). No podrà realitzar‐se l'intercanvi sense una matrícula a l'Escola.
 • Assegurança:   
  • Tramitar la targeta sanitària europea  (TSE) a l'Institut Nacional de la Seguritat Social. A Terrassa disposes d'un centre de l'INSS a: Avinguda Abat Marcet, 366, 08225 Telf. 93 780 01 50
  • Es considera que els estudiants UPC de mobilitat han de comptar amb una pòlissa d'assegurances amb cobertures suficients per les eventualitats que puguin sorgir.
   Amb la matrícula està previst un sistema de subscripció obligatòria de la pòlissa onCampus Estudia, atès que és un producte específic per a mobilitats universitàries i ofereix bones cobertures en comparació amb d'altres pòlisses, incloent una responsabilitat civil vàlida a USA i Canadà, per exemple.
   Pel curs 2020-2021, pots trobar més informació aquí
   Per aquest curs, els imports anuals són:
    a) 79 euros per Europa
    b) 99 euros per altres destinacions del món excepte USA
    c) 449 euros per USA
   Aquest curs, per les estades a USA es permetran assegurances recomanades per la universitat d'acollida. Aquesta assegurança l'hauràs de penjar a la documentació de mobilitat de la teva e-secretaria per poder validar-la


Número de compte.
Els que hagueu demanat ajuts (Erasmus, etc.) heu d'introduir a l'e-secretaria un número de compte del que n'heu de ser TITULAR (E-secretaria - Apartat mobilitat - Dades bancàries). Si heu demanat l'ajut Erasmus+ trobareu tota la informació a: https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat 

 • Test d'idiomes: Els estudiants que participin en el programa ERASMUS, hauran de realitzar un test d'idiomes online abans de marxar(i també després de tornar). 

Un cop adjudicada la plaça, l'Escola informarà a les universitats de destinació, de l'estudiantat seleccionat (nominació), haureu d’esperar instruccions per part de l’ESEIAAT o directament de destí.

  Documentació a presentar

  • Sol·licitud (Application Form):

  Serveix per sol·licitar la plaça a la universitat que t'han assignat. Aquest document varia segons la Universitat de destinació, i l'has de baixar de la seva WEB . Si la universitat de destinació no té el seu model propi pots fer servir aquest model, que a més a més conté les dades de contacte de l'ESEIAAT que heu de posar en aquest document. Per fer constar el període de la teva estada acadèmica, cal que consultis la web de la universitat de destinació. Actualment, a la majoria de destinacions es realitza online (en aquest cas no cal presentar còpia al SIAE).

  • Precompromís:

  Si vas a fer assignatures, en aquest document has d'indicar quines assignatures faràs durant la mobilitat i per quines les vols convalidar.

  Per tal que el/la Sotsdirectora/a pugui autoritzar la convalidació, cal aportar còpia dels programes oficials de les assignatures en anglès que es volen cursar a la universitat destinació; segurament els trobaràs a la web de la mateixa universitat.

  Un cop tinguis els programes de les assignatures que vols cursar a l'estranger, és recomanable, però no obligatori, que consultis el professor responsable de l'assignatura que vols convalidar, per tal que t'aconselli sobre la conveniència, o no, de la convalidació.

  Si l'assignatura a convalidar és, excepcionalment, una assignatura obligatòria hauràs de lliurar els documents de Proposta i Sol·licitud de convalidació per reconeixement a Secretaria, juntament amb els programes de les assignatures que vols cursar a la universitat estrangera (segurament els trobaràs a la web de la mateixa universitat) i un document on es comparin els continguts i competències de l’assignatura obligatòria amb els de la o les assignatures que vulguis cursar en mobilitat. Un cop estudiada la documentació i la idoneïtat de l’eventual convalidació d'assignatures obligatòries, la Direcció decidirà sobre la viabilitat de la convalidació.

  Cal tenir en compte que, per dur a terme la convalidació cal presentar tots els programes.

  Si vas a fer TFG/TFM hauràs de tenir en compte la normativa acadèmica corresponent.

  • Si fas el TFG/TFM
    a la destinació has de fer arribar el següent document dintre del primer mes d'estada:
  • Learning Agreement:

  El Leaning Agreement és el document en el que es detalla el que faràs a la universitat de destinació.

  En el cas d'intercanvi Erasmus + has de fer el següent:

    • a) A la part The receiving institution només és necessari emplenar els camps Name i Country
    • b) Si durant l'estada fas TFG/TFM: a Table A Before the mobility, columna Component title at the Receiving Institution cal que hi posis "Bachelor's Final Thesis" o "Master's Final Thesis", segons sigui el cas; a Component code, si no tens la informació no cal posar-hi res.
    • c) Si durant l'estada fas assignatures: a Table A Before the mobility, columna Component code has de posar el codi de cada assignatura, si el saps, i el nom de les assignatures l'hauràs de fer constar a Component title at the Receiving Institution. En el cas de no saber encara les assignatures que hi faràs pots escriure "courses to be decided" i el total de crèdits que penses cursar.
    • d) El requadre Responsible person at the Receiving Institution l'emplenarà la universitat de destinació.

  En el cas de les altres destinacions fora del programa Erasmus+, la manera d'emplenar el Learning Agreement es semblant. Aquí trobaràs els models per fora de la Unió Europea. Per a Amèrica Llatina el model és aquest .

  Si l'intercanvi dura tot el curs acadèmic, només has d'emplenar un sol "learning agreement".

  Per consultar condicions de l’ajut Erasmus, consultar SGA

  • Clàusules de contingència:
   aquest document pretén ser un assabentat mitjançant el qual, quedes informat que les condicions de la teva estada de mobilitat poden variar en funció de l'evolució de les circumstàncies a cada àrea geogràfica. Un cop emplenat i signat, l'has de penjar a l'e-secretaria.

  • Certificat de notes:

  És el teu expedient acadèmic. Imprimeix-te'l de l'e-Secretaria (Documentació > Expedient ECTS > Idioma: Anglès/Castellà -en funció de la universitat de destinació-).

  • Carta d'acceptació:

  La universitat de destinació us comunicarà si heu estat acceptats o no. Cal lliurar una còpia de la carta o e‐mail d'acceptació de la universitat estrangera on constin les dates d'inici i final de l'estada acadèmica.

  • Conveni de subvenció o acord financer

  Conveni de subvenció Erasmus+

  Si viatges amb el programa Erasmus+, ens has de comunicar les dates de la teva estada acadèmica i t'avisarem quan tinguis disponible a l'e-secretaria aquest document perquè el puguis imprimir i lliurar-lo,1 exemplar original signat per tu (signatura estudiant), que quedarà custodiat al teu expedient de mobilitat. (ESECRETARIA > Estada de mobilitat > Documentació > Conveni financer [a baix de tot])

  Per als estudiants Erasmus, el conveni avala el dret a l'exempció del pagament de taxes acadèmiques a la universitat de destinació.