Comparteix:

Oferta de places

Outgoings Students

Sol·licitar una Plaça

Què he de fer per obtenir una plaça?

Normativa: En primer lloc has de consultar la normativa de mobilitat de l'ESEIAAT en la que trobaràs les condicions acadèmiques necessàries per poder participar en els programes de mobilitat, la descripció dels processos de sol·licitud i els criteris d'assignació.

Seleccionar les possibles destinacions: En segon lloc, i en el ben entès que compleixes la normativa, has de decidir si vols anar a fer TFG/TFM i/o assignatures i buscar les Universitats on puguis realitzar els estudis que vols tenint cura que al tornar se't puguin reconèixer.

A continuació trobaràs el llistat de places disponibles, per titulació, amb l'enllaç a la web de cada universitat, i un mapa amb les universitats amb les que l'ESEIAAT té signat un conveni d'intercanvi acadèmic. A més a més de la mobilitat ordinària l'ESEIAAT ofereix, pels estudiants de màster, la possibilitat d'accedir a una experiència internacional encara més àmplia com són les DOBLES TITULACIONS INTERNACIONALS (veure apartat).

És important tenir en compte que per poder reconèixer els crèdits cursats en mobilitat cal l'establiment previ d'un acord acadèmic (precompromís) en el que es detallen els noms i continguts dels estudis a cursar, i que ha d'haver estat aprovat per la sotsdirecció acadèmica corresponent.

Procés d'assignació de places, en base a la sol·licitud.

En els terminis establers segons el calendari podràs sol·licitar un màxim de 6 places, per ordre de preferència, a l'e-secretaria.

S'assignaran les places de mobilitat d'acord a la normativa de l'ESEIAAT. La resolució de l'assignació es farà pública a la web de l'escola i a e-secretaria. A partir d'aquell moment, l'estudiant haurà d'acceptar o renunciar a la plaça que li hagi estat assignada podent també presentar al·legacions en el termini estipulat a tal efecte a la web de mobilitat de l'ESEIAAT.

Pels estudiants que hagin presentat una sol·licitud i no hagin obtingut plaça, o bé hagin renunciat a la plaça obtinguda, es preveu tot seguit un segon període de sol·licitud, un cop exhaurit el termini per acceptar les places assignades, en el que es podrà optar a les places que hagin quedat vacants.

L'assignació de places després d'aquest segon període de sol·licitud serà la definitiva i un cop acceptades les places es comunicarà a la universitat assignada la nominació de l'estudiant per a aquella plaça.

L'acceptació o renúncia de la plaça assignada s'ha de fer a través de l'e-Secretaria en el termini establert. L'acceptació implica el compromís de realització de l'intercanvi. La no acceptació de la plaça es considerarà com una renúncia.

PROGRAMES SICUE i CINDA: Aquests programes tenen convocatòries pròpies.

Nominació

Un cop adjudicada la plaça, l'Escola informarà a les universitats de destinació, de l'estudiantat seleccionat.

Acceptació o no a la universitat de destinació

L'acceptació o no de l'estudiant nominat per l'ESEIAAT la decideix la universitat de destinació en base a la documentació aportada.

 

 

Mapa amb les universitats amb les que l'ESEIAAT té signat un conveni d'intercanvi acadèmic.