Comparteix:

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

Presentació

El Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica per la Universitat Politècnica de Catalunya, ofereix una formació avançada de caràcter multidisciplinar que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a Aeronàutic/a d'acord amb la legislació vigent (Ordre CIN/312/2009 de 9 de febrer). És la continuació natural del Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials ja que el perfil i contingut d'ambdós estudis estan coordinats i enllaçats, doncs han estat concebuts amb aquest objectiu.

Objectius

Aquesta titulació de màster, i la professió a la que dóna accés, correspon a una professió regulada, amb atribucions que li són pròpies. El mercat laboral necessita professionals amb les competències necessàries per a exercir aquestes atribucions en el sector aeronàutic, tant dins de l'administració, com de les empreses públiques i privades. S'ha de destacar l'excel·lent acollida que els titutlats d'Enginyeria Aeronàutica han rebut tradicionalment tant en empreses nacionals, com internacionals.

 

Justificació per a realitzar el Màster

Aquest Màster suposa una formació avançada, que ha de completar la dels/de les graduats/des en l'àmbit de l'Enginyeria Aeroespacial. Aquesta formació avançada tindrà un marcat caràcter multidisciplinar i satisfarà les competències necessàries per a l'exercici de les atribucions professionals.

Els/les titulats/des en aquest Màster en Enginyeria Aeronàutica seran professionals amb capacitat de disseny, fabricació, manteniment i posada en marxa d'avions, helicòpters, satèl·lits i altres obres d'Enginyeria Aeronàutica. Així com la construcció, control i revisió d'instal·lacions de terra; terminals d'aeroports, pistes d'aterratge i de vol, senyalització, i totes les estructures que serveixen de base per a la correcta navegació aèria.

Acords de doble titulació

A qui va dirigit

Aquest màster està dirigit a graduats/des del grau de referència - Graduat/da en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials- i a graduats/des en graus de l'àmbit aeroespacial que volen completar la seva formació per accedir a la professió d'Enginyer/a Aeronàutic/a.

Informació general

Tipus de títol: Màster Universitari Oficial. Inscrit al Registre Universitari de Centres i Títols (RUCT)

Inici: doble entrada a Tardor i Primavera 

Durada i càrrega lectiva: 2 anys, 120 crèdits ECTS (60 crèdits ECTS/any acadèmic)

Horaris i modalitat: Presencial. Totes les assignatures obligatòries tenen doble docència tardor i primavera i s’alternen matí i tarda a cada quadrimestre (MQ1 i MQ3 matí a Tardor i tarda a Primavera; MQ2 tarda a Tardor i matí a Primavera). Les assignatures d’especialitat només s’imparteixen a Tardor.

Preus i beques: Més informació sobre preus i pagament de la matrícula

Més informació de beques i ajuts

 

Idiomes: Català, castellà i anglès (tot el segon any i part del primer).

Places: 60 entrada al setembre + 60 entrada al febrer

Especialitats