Comparteix:

Especialitat aeroports

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

MQ3

 

Codi
Assignatura
Quadrimestre de docència
Crèdits

Crèdits a cursar

220321 Airport Operations Tardor
5

25

220322 Business Management Airport Tardor
5
220323 Airport Building Systems Tardor 5
220324 Airport Infrastructure Management Tardor
5
220325 Air Transport Tardor

5

Total de crèdits

25


La docència d'aquestes assignatures serà íntegrament en anglès.