Comparteix:

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Presentació

El Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial té com a objectiu formar professionals d'alt nivell en l'àmbit de l'automatització i l'electrònica industrial, perquè el control automàtic i l'electrònica industrial són unes tecnologies crítiques, fonamentals per al desenvolupament d'una societat cada cop més orientada vers la informació i el coneixement com a base per a la presa de decisions i per al funcionament de qualsevol sistema de control automatitzat o robotitzat. Els qui el cursin podran donar resposta a la demanda dels sectors relacionats amb qualsevol procés productiu i sistemes relacionats amb la generació, distribució i emmagatzematge d'energia, el sector del transport o la logística.

L'objectiu de l'especialitat en Tecnologies de la Producció i Automatització Avançades és la formació de professionals, tècnics en l'àmbit de l'automatització i el control, que puguin integrar la gestió de l'empresa amb la integració dels processos de producció (disseny, enginyeria i fabricació) i desenvolupar la seva vida laboral en qualsevol nivell de la piràmide CIM (Computer Integrated Manufacturing). L'objectiu de l'especialitat en Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica és la formació de professionals, tècnics en l'àmbit de la gestió de l'energia elèctrica, amb un èmfasi especial en la integració de fonts d'energia mitjançant convertidors de potència, en els sistemes de comunicació i sistemes electrònics de diagnòstic i seguretat aplicats a la generació, distribució i emmagatzematge d'energia elèctrica. La especialitat entra detalladament en l'estudi de tots els equips de control i gestió de la demanda i l'estabilitat de les xarxes, amb una alta penetració d'energies renovables (smart grids). Inclou també l'estudi dels sistemes de tracció elèctrica i híbrida que s'integraran en un futur immediat a la xarxa elèctrica (vehicles elèctrics i transport urbà), i la tecnologia per a la implementació de controladors.

Especialitats

  • Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica
  • Tecnologies de la Producció i Automatització Avançades

Informació general

Tipus de títol: Màster Universitari Oficial, Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Durada i càrrega lectiva: Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer

Horaris i modalitat: Tarda. Presencial

  • -De dilluns a dimecres de 16:00 a 21:00.
  • -Dijous de 15:00 a 21:00.

Preus i beques: Més informació sobre preus i pagament de la matrícula

Més informació de beques i ajuts

Idiomes: Les assignatures s'imparteixen en català i castellà.

Places: 40 places

Coordinadora acadèmica: Rita Planas

Normativa General d'adaptació per a l'estudiantat d'Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial en procés d'extinció

Taula de Convalidacions per l'accés al MUESAEI dels titulats en Enginyeria Industrial

A qui va dirigit el Màster

Aquest màster està dirigit a enginyers tècnics o superiors, graduats en enginyeria de totes les àrees industrials interessats en les tecnologies de producció i sistemes avançats d'automatització i sistemes relacionats amb la conversió i gestió eficient de l'energia.

Requisits d'accés

L'accés al Màster està reglamentat, de forma genèrica, per RD 1393/2007 i RD 861/2010, que modifica parcialment a l'anterior. En la UPC, a més, són aplicable els acords de Consell de Govern 17/6 2008 (model per a la viabilitat de les titulacions adaptades al model de l'EEES) 34/6 2010 (Normativa acadèmica dels màsters).