Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

MQ1

MQ2

MQ3MQ1

CodiAssignatura

Tipus assignatura

Quadrimestre de docència

Crèdits a cursar

220600 Simulació i Optimització

OB

Tardor

5

220601 Modelat i Control de Màquines Elèctriques

OB

Tardor

5

220602 Sistemes Electrònics Avançats i Integració de Fonts d'Energia Elèctrica

OB

Tardor

5

220603 Sistemes Avançats de Control

OB

Tardor

5

220604 Dinàmica Aplicada

OB

Tardor

5

Especialitat tecnologies de la producció i automatització avançades

220606 Processos robotitzats

OPE-TPAA

Tardor

5

Especialitat Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica

220617

Diagnosi i emmagatzematge d'energia

OPE-GOEE Tardor

5

Total crèdits

30MQ2

CodiAssignatura

Tipus assignatura

Quadrimestre
de docència

Crèdits

Crèdits a cursar

220614 Gestió de Projectes OB Primavera 10 10
Especialitat Tecnologies de la Producció i Automatizació Avançades
220607 Sistemes Integrats de Producció

OPE - TPAA

Primavera

5

20

 

 

 

220608 Tècniques d'Intel·ligència Artificial i Aplicacions per a l'Automatització

OPE - TPAA

Primavera

5

220609 Logística de Transport i Emmagatzematge

OPE - TPAA

Primavera

5

220615 Tractament, emmagatzematge, validació de dades i Gestió automatitzada de la producció

OPE - TPAA

 

Primavera

5

 

Especialitat Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica
220610 Micro Xarxes i Optimització Energètica

OPE - GOEE

Primavera

5

20

220611 Qualitat del subministrament Elèctric i EMC

OPE- GOEE

Primavera

5

220612 Mesura, supervisió i Control de l'Eficiència Energètica

OPE- GOEE

Primavera

5

220613 Control d'Accionaments i Tracció Elèctrica

OPE- GOEE

Primavera

5

Total crèdits

30MQ3

CodiAssignatura

Tipus assignatura

Quadrimestre
de docència

Crèdits

Crèdits a cursar

205094 Industrial IoT and Cyber - Physical Systems

OPC

Tardor

3

 15

 

 

 

205095 Safety Automation Projects for Industry 4.0

OPC

Tardor

3

205093 Planificació de sistemes ciber-físics

OPC

Tardor

3

205081 Relationship with the enterprise: Industry 4.0 OPC Tardor 3
205082 IoT Engineering: Industry 4.0 OPC Tardor

3

205084 Pneumàtica i Oleohidràulica Industrial: Indústria 4.0 OPC Tardor 3
205085 Photonics technologies: Industry 4.0 OPC Tardor 3
205086 Smart grids and data analytics OPC Tardor 3
205122 Microfluids and MEMS for smart sensors and actuators OPC Tardor 3
Pràctiques externes curriculars

 

10

220619 Treball Final de Màster

TFM

15

15

Total crèdits

30


OB: Assignatura obligatòria
OPE - TPAA: Assignatura Optativa d'Especialitat Tecnologies de la Producció i Automatització Avançades
OPE - GOEE: Assignatura Optativa d'Especialitat Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica
OPC: Asignatura Optativa Comuna