Vés al contingut (premeu Retorn)

Objectius i justificació

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Objectius del Màster

El Màster té com a finalitat adquirir coneixements i habilitats teòric-pràctiques per a la concepció, disseny i implementació de sistemes electrònics i automàtics i per a l'automatització i robotització de processos, fent especial èmfasi en l'anàlisi, disseny, control i gestió automatitzada per augmentar rendiments, producció, competitivitat i qualitat, optimitzant recursos energètics, mediambientals i humans.

La docència en el màster es desenvoluparà, sempre que sigui possible, mitjançant aprenentatge basat en projectes. Projectes que provindran generalment de les activitats d'investigació i transferència de tecnologia que desenvolupen els diferents grups d'investigació radicats bàsicament a les Escoles on s'imparteixin els Màster (Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) i Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) (TIEG, MCIA, SAC, LABSON, DONLL, TN, SARTI, CETpD, INSIDE, SEPIC, GAECE).

Objectius de les Especialitats

L'objectiu de l'especialitat en Tecnologies de la Producció i Automatització Avançades és la formació d'un tècnic en l'àmbit de la de l'automatització i el control, de manera que pugui integrar la gestió de l'empresa amb la integració dels processos de producció (disseny, enginyeria i fabricació) i desenvolupar la seva vida professional en qualsevol nivell de la piràmide CIM (Computer Integrated manufacturing).

L'objectiu de l'especialitat en Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica és la formació d'un tècnic en l'àmbit de la gestió de l'energia elèctrica, fent especial èmfasi en la integració de fonts d'energia mitjançant convertidors de potència, en els sistemes de comunicació i sistemes electrònics de diagnòstic i seguretat aplicats a la generació, distribució i emmagatzematge d'energia elèctrica. La intensificació entra detalladament en l'estudi de tots els equips de control i gestió de la demanda i l'estabilitat de les xarxes amb una alta penetració d'energies renovables ("Smart Grids"). Inclou també l'estudi dels sistemes de tracció elèctrica i híbrida que es preveu que s'integraran en un futur immediat a la xarxa elèctrica (vehicles elèctrics i transport urbà), i la tecnologia per a la implementació de controladors.

Justificació per a realitzar el Màster

El Màster proposat pretén la formació de professionals d'alt nivell, en l'àmbit de l'automatització i de l'electrònica industrial que puguin donar resposta a la demanda de tots aquests sectors industrials.

En la seva forma més simple, un sistema de control automàtic és un dispositiu en el qual una quantitat mesurada s'utilitza per modificar la conducta d'un sistema a través de càlcul i actuació. Des d'aquesta perspectiva el control automàtic és una tecnologia crítica i fonamental per al desenvolupament d'una societat cada vegada més orientada cap a la informació i el coneixement com a base per a la presa de decisions. L'Electrònica Industrial és la branca de l'Enginyeria Electrònica que s'ocupa de l'estudi dels dispositius i sistemes electrònics destinats a controlar qualsevol tipus d'automatisme industrial. Bàsicament abasta l'estudi dels sensors, els adaptadors de senyals i els equips d'electrònica de potència per controlar tot tipus d'accionaments, de tipus elèctric, mecànic, hidràulic o uns altres. Podríem dir que l'Electrònica Industrial estudia el "maquinari" de qualsevol sistema de control automatitzat o robotitzat.