Vés al contingut (premeu Retorn)

Sortides professionals

Màster universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica

Sortides professionals

El titulat o titulada podrà desenvolupar la seva activitat professional en qualsevol dels diferents àmbits que constitueixen la indústria paperera i la indústria d'impressió i manipulació, des de la recerca en matèries primeres fins als acabats d'impressió digital sobre substrats paperers, incloent-hi el processament de fibres i la fabricació de papers, cartrons i derivats complexos.

Aquesta diversitat de sectors es justifica perquè la titulació engloba tots els aspectes del procés, des de la matèria primera fins al producte final que arriba al mercat (matèries primeres, producció de fibres, producció de paper, reciclatge del paper, indústria gràfica, transformació de productes paperers).

Addicionalment, els futurs titulats i titulades podrien treballar en diversos àmbits industrials relacionats amb el sector paperer, com ara la fabricació i comercialització de productes químics, la fabricació de feltres i altres materials tèxtils, la indústria dels components d'impressió (tintes, tòners...), etc.

Els futurs titulats i titulades tindran un ampli ventall d'oportunitats en els àmbits paperer, gràfic i afins, on podran ocupar càrrecs amb perfils força diferents: caps de producció, projectistes, responsables de qualitat de producte, tècnics o tècniques de recerca, responsables del desenvolupament i la innovació en processos i productes paperers i gràfics, responsables d'assistència tècnica i/o comercial, responsables en temes mediambientals a l'empresa, etc.

En el cas que els titulats vulguin optar per una carrera investigadora, o desenvolupar-se en un àmbit més relacionat amb la R+D+I, aquest màster també obra la porta a l'inici d'estudis de doctorat, en el Programa de Doctorat d’Enginyeria Tèxtil i Paperera, permetent a l’estudiant adquirir les competències científiques d’alt nivell requerides pel desenvolupament de R+D+I.


Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques

  • Identificar i avaluar les diferents matèries primeres i els productes intermedis i finals de l'àmbit de la tecnologia paperera i gràfica.
  • Analitzar i aplicar les principals operacions unitàries i els sistemes dels processos de fabricació dins l'àmbit de la titulació.
  • Aplicar tecnologies ambientals i de sostenibilitat dins l'àmbit de la titulació.
  • Seleccionar i avaluar les diverses fonts de fibres vegetals aptes per a la fabricació de productes paperers amb unes característiques tècniques determinades.
  • Seleccionar i avaluar els productes auxiliars més adequats per als processos i el desenvolupament de noves propietats dels materials en els processos de fabricació de l'àmbit paperer i gràfic.
  • Analitzar i avaluar teòricament i experimentalment les propietats estructurals, fisicomecàniques i òptiques específiques dels materials de l'àmbit paperer i gràfic.
  • Desenvolupar papers, suports o altres productes paperers en funció de les especificacions que s'han de complir i de les aplicacions tècniques específiques.
  • Elaborar, presentar i defensar un exercici original individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un estudi o projecte en l'àmbit de la titulació de naturalesa professional o d'investigació i en el qual se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments.