Vés al contingut (premeu Retorn)

Admissió

Màster universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica

Requisits generals

Requisits acadèmics d’accés a un màster

Requisits específics
Accés directe

El perfil d'ingrés recomanat per a l'admissió al màster, sense necessitat de cursar complements de formació, és el següent:

 • Grau en una enginyeria en l'àmbit industrial.
 • Grau en Enginyeria Forestal, del Medi Natural, Alimentària, de Ciències Agronòmiques, Agroambiental, Física, Agrícola o equivalents.
 • Enginyeria Industrial de l'ordenació d'estudis anterior.
 • Enginyeria tècnica de l'àmbit industrial de l'ordenació d'estudis anterior.
 • Enginyeria de Forests, Agrònoma o equivalents.
 • Enginyeria Tècnica Forestal, Agrícola o equivalents.
 • Grau en Química, Física, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals o equivalents.
 • Llicenciatura en Química, Física, Biologia, Ciències Ambientals o equivalents.

Complements formatius

La comissió d'admissió del màster analitza els expedients dels estudiants que accedeixen al màster des d'una titulació diferent de les que ofereixen l'accés directe, amb la finalitat de determinar, per a cada cas i si cal, els complements formatius que ha de cursar l'estudiant.

En el cas de les sol·licituds d'accés des d'alguna titulació no inclosa en el perfil d'ingrés recomanat, el nombre de crèdits que caldrà cursar com a complements formatius serà entre un mínim de 0 ECTS i un màxim de 30 ECTS. Per a complements iguals o inferiors a 15 ECTS, els crèdits s’hauran de cursar obligatòriament durant el primer quadrimestre del màster. Per a complements superiors a 15 ECTS, s’hauran de fer abans d'iniciar el màster.

Les assignatures que s’hagin de cursar com a complements formatius hauran de correspondre a graus de l'àmbit industrial de l’ESEIAAT.

Les assignatures que calgués cursar com a complements formatius serien dels Graus de l'àmbit industrial de la ESEIAAT.

 

Criteris d'admissió

 • Valoració de l’expedient acadèmic: 60 %
 • Valoració de l’experiència professional: 10 %
 • Valoració del nivell de coneixement de la llengua anglesa: 10 % (acreditació del nivell corresponent al certificat B2.2 del Marc comú europeu de referència).
 • Valoració de la titulació d’origen: 20 %


Places

30

Preinscripció

Període de preinscripció obert.

Com es formalitza la preinscripció?

Admissió i matrícula

Com es formalitza la matrícula?

Legalització de documents

Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.