Comparteix:

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Presentació

El Màster Universitari en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, ofereix una formació avançada de caràcter multidisciplinar que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a Industrial d'acord amb la legislació vigent (Ordre CIN/311/2009 de 9 de febrer). És la continuació natural del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials ja que el perfil i contingut d'ambdós estudis estan coordinats i enllaçats, doncs han estat concebuts amb aquest objectiu.

Els titulats/des seran professionals amb capacitat per dissenyar, implementar, gestionar, i innovar productes i processos, i de desenvolupar-se amb èxit en qualsevol sector de l'activitat econòmica, adaptant-se a la cada vegada més ràpida evolució de la societat.

La sòlida base multidisciplinar d'aquests titulats/des, dins de l'enginyeria elèctrica, electrònica, automatització de processos, energies renovables, mecànica, transport, organització industrial, construcció, materials, entre d'altres, fan que aquests/es professionals tinguin un alt valor afegit tant en el teixit industrial nacional com en l'internacional.

Especialitats

  • Biomèdica
  • Mecànica
  • Construccions i Estructures
  • Elèctrica
  • Termoenergètica
  • Organització Industrial
  • Enginyeria Paperera i Gràfica
  • Enginyeria Tèxtil

A qui va dirigit

Aquesta màster està dirigit a graduats/des del grau de referència - Graduat/da en Enginyeria en Tecnologies Industrials - i a graduats/des en graus de l'àmbit industrial que volen completar la seva formació per accedir a la professió regulada d'Enginyer/a Industrial, i adquirir competències i capacitats, des d'un punt de vista multidisciplinar, per a planificar, dissenyar, implantar, operar, mantenir i controlar eficientment organitzacions integrades per persones, materials, equips i informació, amb la finalitat d'assegurar el millor acompliment de sistemes relacionats amb la producció i administració de bens i serveis en molt diverses àrees de treball.

Informació general

Tipus de títol: Màster Oficial. Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Duració: Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS.

Inici: Setembre i febrer.

Horaris i modalitat: Matí i tarda. Presencial.

Preus i beques: Més informació sobre preus i pagament de la matrícula

Més informació de beques i ajuts

Idiomes: Un grup de matí en català i un grup de tarda en castellà.

Coordinador acadèmic: Jasmina Casals Terre

Objectius

El Màster formarà professionals i investigadors/es per gestionar la innovació i el desenvolupament tecnològic en la pràctica professional des de llocs de lideratge. Així mateix capacita per a la funció directiva d'equips multidisciplinars, especialment en l'àmbit de les empreses industrials.

Aquesta titulació de Màster, i la professió a la qual dóna accés, correspon a una professió regulada, amb atribucions que els són pròpies, de manera que el mercat de treball necessita, doncs, professionals amb les competències necessàries per exercir aquestes atribuciones en el sector industrial, tant dins de l'administració, com de les empreses públiques i privades. Cal destacar l'excel·lent acollida que els/les titulats/des d'Enginyeria Industrial, han rebut tradicionalment tant en empreses nacionals com internacionals.

Per què realitzar aquest Màster

Aquest Màster suposa una formació avançada, que ha de completar la dels/de les graduats/des en l'àmbit de l'Enginyeria Industrial, que cumpleixen les condicions d'accés a aquest màster, també regulades. Aquesta formació avançada tindrà un marcat caràcter multidisciplinar i satisfarà les competències necessàries per a l'exercici de les atribucions professionals. Els/les titulats/des en aquest Màster en Enginyeria Industrial seran professionals amb capacitat de planificar, dissenyar, implantar, operar, mantenir i controlar eficientment organitzacions integrades per persones, materials, equips i informació, amb la finalitat d'assegurar el millor acompliment de sistemes relacionats amb la producció i administració de bens i serveis en molt diverses àrees de treball.

A qui va dirigit

Aquest Màster està dirigit a graduats des del grau de referència - Graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials - i a graduats en graus de l'àmbit industrial que vulguin completar la seva formació per a accedir a la professió regulada d'Enginyer/a Industrial, i adquirir competències i capacitats, des d'un punt de vista multidisciplinar, per planificar, dissenyar, operar i controlar eficientment organitzacions integrades per persones, materials, equips i informació, amb l'objectiu d'assegurar el millor desenvolupament de sistemes relacionats amb la producció i administració de béns i serveis en molt diverses àrees de treball.


Acords de doble titulació:

  • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) (qualsevol especialitat) / Màster en Enginyeria d'Organització Industrial (modalitat semipresencial)
  • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) (qualsevol especialitat) / Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial