Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris d'admissió

Màster universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtils

Requisits generals

Requisits acadèmics d’accés a un màster

Requisits específics
Accés directe

El perfil recomanat per a l'admissió al màster, sense que calgui cursar cap complements de formació, és el següent:
  • Grau en alguna enginyeria de l'àmbit industrial.
  • Grau en Enginyeria Forestal, Enginyeria del Medi Natural, Enginyeria Alimentària, en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, Enginyeria Agroambiental i del Paisatge, Enginyeria Física, Enginyeria Agrícola o equivalents.
  • Enginyeria industrial de l'ordenació d'estudis anterior.
  • Enginyeria tècnica de l'ordenació d'estudis anterior, de l'àmbit industrial.
  • Enginyeria de Forests, Agrònoma o equivalents.
  • Enginyeria Tècnica Forestal, Agrícola o equivalents.
  • Grau en Química, Física, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals o equivalents.
  • Llicenciatura de Química, Física, Biologia, Ciències Ambientals o equivalents.

Complements formatius

La comissió d'admissió del màster analitzarà els expedients dels estudiants que accedeixin al màster des d'una titulació diferent de les que ofereixen l'accés directe, amb la finalitat de determinar, per a cada cas i si cal, els complements formatius que hagi de cursar l'estudiant.

En el cas de les sol·licituds d'accés des d'alguna titulació no especificada al perfil d'ingrés recomanat, el nombre de crèdits que caldria cursar com a complements formatius seria entre un mínim de 0 ECTS i un màxim de 30. Per a complements iguals o inferiors a 15 ECTS, els crèdits s’haurien de cursar obligatòriament durant el primer quadrimestre d'impartició del màster. Per a complements superiors a 15 ECTS, s’haurien de fer abans d'iniciar el màster.

Les assignatures que calgués cursar com a complements formatius serien dels Graus de l'àmbit industrial de la ESEIAAT.

Places

30

Preinscripció

Període de preinscripció obert.

Com es formalitza la preinscripció?

Admissió i matrícula

Com es formalitza la matrícula?

Legalització de documents

Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.