Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment transitori pel traspàs al nou pla

Procediment transitori pel traspàs al nou pla

Els estudiants de nou accés es matriculen en el pla d'estudis modificació 2023

S'estableix un període transitori d'un any pel traspàs al nou pla d'estudis modificat dels estudiants que van iniciar els seus estudis el curs 2022-2023 o amb anterioritat.

  • El curs 2023-2024 la matrícula serà en el pla inicial
  • A partir del curs 2024-2025 sols serà possible la matrícula en el pla modificat. Al juliol de 2024 es farà el traspàs en bloc de tots els estudiants automàticament.

Condicions pel traspàs

Els estudiants matriculats en el pla antic que al final del curs 2023-2024:

a) Hagin superat com a mínim totes les assignatures de Q1, Q2 i Q3

El traspàs es farà sense cap canvi en les assignatures pendents de superar dels cursos posteriors

  • Economia i empresa es traspassarà amb la nota d’Empresa (220095)
  • Ampliació de física es traspassarà amb la nota d’Ampliació de física (220094)
  • Ampliació d’informàtica es traspassarà amb la nota mitjana ponderada de Q1, Q2 i Q3

Recorda que una assignatura està superada si té una qualificació mínima de 5.0 i que les assignatures amb nota entre 4.0 i 4.9 són suspeses.

b)  Hagin superat la fase inicial, però no hagin superat alguna de les assignatures de Q3: l'estudiant haurà de cursar totes les assignatures pendents del nou pla (inclosa Ampliació d’Informàtica)

En aquest cas, en el traspàs:

  • les assignatures ja cursades en el pla 2010 i que no canvien en la modificació seran traspassades sense variacions en la seva qualificació

  • les assignatures que canvien seran traspassades segons la següent taula de correspondències 

Pla d'estudis 2010 (en extinció)

Pla d'estudis modificació 2023

Codi

Assignatura

ECTS

Q

 

Codi

Assignatura

ECTS

Q

220090

Tecnologies Industrials

3

Q2

Optativitat

3

Q8

220094

Ampliació de física

7,5

Q3

205263

Ampliació de física

6

Q3

220095

Empresa

6

Q3

205264

Economia i empresa

6

Q2

220104

Mètodes numèrics i quantitatius de gestió

7,5

Q5

205266

Mètodes numèrics i quantitatius

7,5

Q5

  • es considerarà que s’han superat els crèdits mínims de fase inicial a efectes de permanència encara que no s’hagi superat l’assignatura Economia i Empresa, pel que no aplicarà la restricció de matrícula

c)   No hagin superat la fase inicial

L'estudiant estarà afectat per la normativa de permanència. En cas de sol·licitar i que es concedeixi un quadrimestre addicional serà en el pla modificat i amb matrícula restringida a les assignatures de fase inicial del pla modificat.

En el cas particular dels estudiants a temps parcial que no hagin consumit els 4 anys per la normativa de permanència, l’expedient es trasllada segons la correspondència descrita a l’apartat b), mantenint-se les condicions i temps per superar la fase inicial.