Comparteix:

Pla d'estudis (modificació 2023)

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Primer curs

Codi
Assignatura
Quadrimestre
Docència Tipus
ECTS
220080
Q1
Tardor-Primavera OB
6
220081
Q1
Tardor-Primavera OB
6
220082
Q1
Tardor-Primavera OB
6
220083
Q1
Tardor-Primavera OB
6
220084
Q1
Tardor-Primavera OB
6
TOTAL
30
220085
Q2
Tardor-Primavera
OB 6
220086
Q2
Tardor-Primavera
OB 6
220087
Q2
Tardor-Primavera
OB 6
220088
Q2
Tardor-Primavera
OB 6
205264
Q2
Tardor-Primavera
OB 6
TOTAL
30

Segon curs

Codi
Assignatura
Quadrimestre
Docència Tipus
ECTS
220089
Q3
Tardor-Primavera
OB 3
220091
Q3
Tardor-Primavera OB
4.5
220092
Q3
Tardor-Primavera OB
6
220093
Q3
Tardor-Primavera OB
6
205263
Ampliació de Física
Q3
Tardor-Primavera OB
6
205265
Ampliació d'informàtica
Q3
Tardor-Primavera
OB 4,5
TOTAL
30
220096
Q4
Tardor-Primavera OB
6
220097
Q4
Tardor-Primavera OB
4,5
220098 Termodinàmica
Q4
Tardor-Primavera OB
6
220099
Q4
Tardor-Primavera OB
6
220100
Q4
Tardor-Primavera OB
7,5
TOTAL
30

Tercer curs

Codi
Assignatura
Quadrimestre
Docència Tipus
ECTS
220101
Q5
Tardor Primavera OB
4,5
220102
Q5
Tardor-Primavera OB
7,5
220103
Q5
Tardor-Primavera OB
4,5
205266
Mètodes numèrics i quantitatius
Q5
Tardor-Primavera OB
7,5
220105 Teoria de Màquines i Mecanismes
Q5
Tardor-Primavera OB
6
TOTAL
30
220106 Tecnologia de Materials
Q6
Tardor-Primavera OB
4,5
220107
Q6
Tardor-Primavera OB
4,5
220108
Q6
Tardor-Primavera OB
4,5
220109
Q6
Tardor-Primavera OB
4,5
220110
Q6
Tardor-Primavera OB
6
220111 Termotècnia
Q6
Tardor-Primavera OB

6

TOTAL

30

Quart curs

Codi
Assignatura
Quadrimestre
Docència Tipus
ECTS
220112
Q7
Tardor-Primavera OB
4,5
220113 Teoria d'Estructures i Construccions Industrials
Q7
Tardor-Primavera OB

4,5

220114 Ciència i Tecnologia del Medi Ambient
Q7
Tardor-Primavera OB
6
220115
Q7
Tardor-Primavera OB
6
220116
Q7
Tardor-Primavera OB
3
220117
Q7
Tardor-Primavera OB
6
TOTAL
 

 

 
 30
220118
Treball de Fi de Grau
Q8
Tardor-Primavera OB
12
ECTS OPTATIUS Q8 18
TOTAL
30

ESTRUCTURA CRÈDITS OPTATIUS

En l’itinerari d’optativitat general l’estudiant podrà matricular qualsevol assignatura optativa general del grau i/o dels diferents itineraris, sempre que estigui ofertada en el quadrimestre

L'itinerari en alguna de les intensificació per l'ESEIAAT s'assoleix cursant un mínim de 15 crèdits d'assignatures optatives a escollir entre les assignatures que formen part de la intensificació i desenvolupant un Treball Fi de Grau també vinculat a l'àmbit de la intensificació

Assignatures optatives de l'itinerari general
Assignatures optatives d'itineraris d'intensificació
Altres vies per assolir crèdits optatius