Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria Mecànica

Presentació i objectius

Amb el grau en Enginyeria Mecànica, obtindràs una sòlida formació en el disseny, desenvolupament i ús de maquinària, processos i sistemes mecànics, criteris de selecció de materials i disseny estructural de sistemes i processos de producció. Adquiriràs els coneixements per a l'anàlisi, el càlcul, el disseny i l'assaig de màquines, instal·lacions industrials, motors hidràulics i tèrmics, estructures i construccions industrials i sistemes productius. Rebràs una formació multidisciplinària en els àmbits de la mecànica de fluids, la termotècnia, l'electricitat, l'automatització, el disseny i la construcció de sistemes de climatització i refrigeració industrial i les tècniques d'enginyeria gràfica.

Tens la possibilitat de complementar aquest grau amb un itinerari específic que permet obtenir una doble titulació dintre d'aquest centre, cursant un determinat nombre de crèdits més corresponents al pla d'estudis d'una de les altres titulacions que s'imparteixen en el centre. La doble titulació implica, a grans trets, superar un any d'estudis addicional. Per accedir-hi cal haver cursat ja un mínim de crèdits d'un dels graus. L'oferta de places és limitada.

Dobles titulacions

  • Grau en Enginyeria Mecànica / Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
  • Grau en Enginyeria Mecànica / Grau en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
  • Grau en Enginyeria Mecànica / Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  • Grau en Enginyeria Mecànica / Grau en Enginyeria Química
  • Grau en Enginyeria Mecànica / Grau en Enginyeria Elèctrica

 

PORTES OBERTES

Informació general

Tipus de títol: Grau Oficial. Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Requisits d'accés: PAU (Veure Notes de tall), CFGS, més grans de 25, 40 i 45 anys, canvi d’universitat i/o estudis universitaris, titulats universitaris i assimilats, dobles titulacions, etc... 

L'estudiant accedeix a aquest grau després de superar una fase inicial comú amb altres estudis.
Veure normatives acadèmiques exclusives dels estudis de Grau - Normativa d'accés als graus industrials amb entrada única

Duració i càrrega lectiva: 4 anys, 240 crèdits ECTS. Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.

Tipus de docència: Presencial

Horaris:
Primer i segon curs (assignatures comuns): matí o tarda.
Tercer i quart curs (assignatures de grau i optatives): Majoritàriament de tarda (pot haver algun grup de matí).

Optatives que es recomanen haver escollit en l'Ensenyament Secundari Obligatori i el Batxillerat: Matemàtiques, Física, Química i Dibuix Tècnic.
Consulta l'oferta de cursos introductoris

Preu i beques: Consultar els preus dels estudis de grau.  Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).

Coordinadora Acadèmica: Teresa Pàmies

Preguntes més freqüents sobre els estudis de grau