Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Presentació

El grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de la Universitat Politècnica de Catalunya ofereix una formació avançada de caràcter multidisciplinari que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic en Telecomunicació d'acord amb la legislació vigent (Ordre CIN/352/2009 de 9 de febrer).

Objectius

Aquesta titulació de grau dona accés a una professió regulada, amb les atribucions que li són pròpies. El mercat laboral necessita professionals amb les competències indispensables per exercir aquestes atribucions en el sector de la telecomunicació, tant dins de l'Administració com dins de les empreses públiques i privades. Cal destacar l'acollida excel·lent que els titulats i titulades del grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals han rebut tradicionalment en empreses nacionals i internacionals.

Justificació per fer el Grau

Completant el pla d’estudis del grau adquiriràs la formació transversal necessària per concebre, dissenyar, implementar i manejar productes, sistemes i serveis en el camp de l'enginyeria de sistemes audiovisuals, en àmbits com l'acústica, la imatge, l'àudio, el vídeo i els entorns multimèdia. Aprendràs els fonaments i les aplicacions dels sistemes d'àudio, vídeo i multimèdia; les tècniques d'anàlisi i síntesi de circuits elèctrics i electrònics, i les de les comunicacions digitals i analògiques. També t'especialitzaràs en els àmbits de l'acústica i els sistemes de so, el processament digital del senyal, els sistemes de comunicacions, equips i dispositius electrònics, i les tècniques multimèdia.

 

 Preguntes més freqüents sobre els estudis de grau


A qui va dirigit

Aquest grau està dirigit a estudiants de batxillerat o cicles formatius que hagin superat les proves d’accés a la universitat i que vulguin completar la seva formació per accedir a la professió d'enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.

Informació general

Tipus de títol: Grau oficial. Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Inici: Tardor.

Durada i càrrega lectiva: 4 anys, 240 crèdits ECTS (60 crèdits ECTS/curs)

Horaris i modalitat: Presencial. Les assignatures del grau s’imparteixen en el quadrimestre natural segons el pla d’estudis (tardor o primavera) en horari de tarda. Les assignatures d’especialitat només s’imparteixen a la tardor. Totes les activitats tenen caràcter presencial.

Preu i beques: Consultar els preus dels estudis de grau.  
Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament)

Idioma: Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.
Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat

Coordinador acadèmic: Sisco Vallverdú