Comparteix:

Taller de formació de l'estudiantat en l’assegurament de la qualitat a la universitat

Quan?

10/07/2018 a 09:00 fins a 11/07/2018 a 14:00 (Europe/Madrid / UTC200)

On?

Aula VS216 (planta soterrani 2) - Edifici Vèrtex - Campus Nord de Barcelona

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal

En col·laboració amb l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya promou la realització d’un curs de formació en assegurament de la qualitat a la universitat, d’acord amb els següents objectius:

  • Promocionar la participació de l’estudiantat en l’assegurament de la qualitat del sistema universitari.
  • Crear una borsa d’estudiants amb competències per participar en processos externs de qualitat.

I respon al següent perfil de formació i resultats d’aprenentatge esperats:

  • Dotar als estudiants d’habilitats i capacitats per a la participació en processos d’assegurament de la qualitat impulsats per la UPC i AQU Catalunya.
  • Analitzar l’abast de les directrius i estàndards europeus d’assegurament de la qualitat així com la seva implantació en la pràctica de les activitats d’AQU Catalunya.
  • Identificar bones pràctiques de garantia de la qualitat en el marc del seu centre/facultat i universitat.
  • Desenvolupar accions específiques per a la participació en fòrums de representació del seu ensenyament/centre/universitat.
  • Analitzar evidències, associades a criteris i indicadors, des de la perspectiva d’una metodologia d’avaluació.
  • Data: 10 i 11 de juliol de 2018
  • Horari: De 9:00 a 14:00
  • Lloc:  Aula VS216 (planta soterrani 2) - Edifici Vèrtex - Campus Nord de Barcelona 

Inscripció:
La inscripció es gratuïta i la preinscripció es realitzarà a través de la complementació del formulari d'inscripció.

En cas de superar el nombre màxim de matricules previstes, les persones que s’inscriguin i compleixin els requisits d’admissió, passaran a formar part d’una llista d’espera per tal de cobrir possibles vacants. 

Places i requisits d’admissió:
S’oferten 25 places a estudiants de la UPC que:

- Hagin superat el primer curs d’uns estudis de grau.

- Estiguin interessats o interessades en participar en òrgans vinculats als sistemes de garantia interna de qualitat dels centres docents de la UPC (per exemple, Comissions de Qualitat de Centre).

- Estiguin interessats o interessades en participar en programes d’avaluació impulsats per agències de qualitat del sistema universitari (per exemple, Comissions d’Avaluació Externa).

- Desenvolupin o hagin desenvolupat algun càrrec de representació a la universitat.

Podeu consultar el programa complet clicant aquí.

Informacions d'interès del curs:

Activitats d'aprenentatge i metodologia docent: Classes teòriques, realització de casos pràctics i de lectures que fomentin la reflexió, l'anàlisi i el treball en equip dels participants. 

Sistema d’avaluació dels aprenentatges: 100% assistència i avaluació continuada a través de realització de treballs i exercicis pràctics. 

Resultats:
Un cop finalitzat el curs, la universitat organitzadora (UPC) farà arribar a AQU Catalunya el següent:
- Valoració del curs que inclogui la satisfacció dels estudiants 
- Llista d’estudiants, amb les seves dades de contacte, àmbit d’especialitat i resultat de l’avaluació obtinguda del curs en forma d’actes en què s’indiquin tant si és apte/no apte/destacat. 

Reconeixement: Aquesta activitat és susceptible de ser reconeguda en 1 ECTS (10h presencials + 15h de treball personal de l’estudiantat). Es lliurarà certificat acreditatiu d’assistència i aprofitament.