Comparteix:

Actualitzacions i novetats Qualitat

Actualitzacions i novetats

 

Certificació de  Qualitat ESEIAAT

Els dies 4 i 5 de març es realitzarà la visita presencial del Comitè Extern d’Acreditació amb l’objectiu d’avaluar la implantació del Sistema de Garantia interna de Qualitat, SGIQ, de l’ESEIAAT. Aquesta visita és la continuació de la Visita Prèvia que va tenir lloc el desembre passat i del que l'Escola va rebre una valoració favorable.

Fruit de la visita de la setmana vinent esperem obtenir el certificat del nostre SGIQ, que voldrà dir que la seva implantació suficient, que és adequat per a l’assegurament de la qualitat dels nostres programes, i que facilita el seguiment i l'acreditació dels nostres títols.

I finalment, del resultat d'aquesta certificació, l'Escola optarà a l'Acreditació Institucional. Amb una vigència per 6 anys, i amb el corresponent segell de Qualitat, certificarà que l’ESEIAAT acompleix amb els estàndards de qualitat en educació superior nacionals i internacionals.

Per a més informació podeu consultar el programa de la visita. Si algun membre de la comunitat que no hagi estat convocat a alguna de les audiències desitja participar, té accés a l'audiència oberta del 5 de març de les 13 a les 13:30h.

Com a mecanisme alternatiu a l'audiència oberta, AQU Catalunya posa a la vostra disposició el seu correu electrònic, , per a que les persones interessades puguin fer el comentari que considerin.

Programa de la visita

 

Certificació institucional

El passat mes d’octubre, l’ESEIAAT va iniciar el procés d’acreditació institucional amb el lliurament de la documentació demanda per part de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya AQU.
A continuació es realitzarà l'entrevista prèvia pel Comitè d'avaluació externa, CAE designats per l’AQU, on participaran els membres de l'equip directiu i de la Comissió de Gestió de Garantia Interna de Qualitat CGGQ, la qual es celebrarà virtualment el proper 5 de desembre.

Superada aquesta fase, al primer trimestre del 2024 es procedirà a una segona visita per part del CAE, amb l’objectiu d’entrevistar els diferents col·lectius de la comunitat universitària.

Aquest procés permetrà a l’ESEIAAT assolir l’acreditació institucional i la certificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat per part de l’AQU, els quals tenen una vigència de cinc anys.

Contacte:

 +34 93 739 89 95