Vés al contingut (premeu Retorn)

Opina ESEIAAT

Política de qualitat de l’ESEIAAT respecte les queixes, els suggeriments, les reclamacions i les felicitacions

icon-opina.pngA l’ESEIAAT hem desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) amb el compromís de millora contínua en la qualitat dels nostres serveis. Amb aquest propòsit, l’escola  disposa de la bústia Opina ESEIAAT, un formulari amb què ens podeu fer arribar suggeriments de millora, reclamacions, queixes i felicitacions.

Definició de cada tipus de demanda:

Suggeriment: Proposta de millora sobre la prestació d’un servei, adreçada a la persona o instància que es considera responsable de la mateixa, amb l’objectiu de que sigui tinguda en compte per a la seva incorporació al funcionament del servei.

Reclamació: Queixa vehiculada formalment per demanar la reparació d’una situació que el reclamant considera injusta o perjudicial per als seus interessos i que respon, habitualment, a una decisió o resolució prèvia.

Queixa: Desacord amb algú o alguna situació que la persona interessada considera injusta o perjudicial.

Felicitació: Expressió de satisfacció pel funcionament d’un procés o servei.

 

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable Universitat Politècnica de Catalunya
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
C. Jordi Girona, 31.Edifici R. 08034 Barcelona
Delegat
responsable

https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F03.13

Finalitat del tractament F03.13. Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat(obriu en una finestra nova)
Legitimació Consentiment de l'interessat

https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F03.13(obriu en una finestra nova)
Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal.
Drets Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament.
Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets(obriu en una finestra nova)
Termini de conservació Mentre sigui necessari per qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal(obriu en una finestra nova)
Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT:

apdcat.gencat.cat