Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés

Requisits generals: Requisits acadèmics d'accés a un màster

Requisits específics
Accés directe
El perfil d'ingrés recomanat per a l'admissió al màster, sense necessitat de cursar complements de formació, és el següent:

  • Graduats i graduades en enginyeria de l'àmbit industrial.
  • Titulats i titulades en enginyeria industrial de l'ordenació d'estudis anterior.
  • Titulats i titulades en enginyeria tècnica de l'àmbit industrial de l'ordenació d'estudis anterior.
  • Graduats i graduades en Física.
  • Llicenciats i llicenciades en Física de l'ordenació d'estudis anterior.

Complements formatius. La comissió acadèmica del màster analitzarà els expedients dels estudiants i les estudiants que sol·licitin l'accés al màster des d'una titulació diferent de les que ofereixen l'accés directe, amb la finalitat de determinar, per a cada cas i si cal, els complements formatius que han de cursar.
El nombre de crèdits que s’hagin de cursar com a complements formatius en aquests casos haurà de ser entre un mínim de 0 ECTS i un màxim de 30 ECTS. Per a complements iguals o inferiors a 15 ECTS, els crèdits s’hauran de cursar obligatòriament durant el primer quadrimestre de manera paral·lela al màster. Per a complements superiors a 15 ECTS, s’hauran de fer abans d'iniciar el màster, un cop admesa la sol·licitud.
Les assignatures que s’hagin de cursar com a complements formatius hauran de ser dels graus de l'àmbit industrial de la UPC.

Places: 30 (20 al curs 2021-2022)

Preinscripció
Consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic.
Com es formalitza la preinscripció?

Admissió i matrícula: Com es formalitza la matrícula?

Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.