Comparteix:

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

Presentació

Amb el grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, obtindràs l'experiència projectiva necessària per a la planificació i el desenvolupament de tot el procés de vida d'un producte, i les competències clau per establir i desenvolupar els aspectes operatius, funcionals, tècnics, constructius, estètics i comunicatius que en facilitin la producció i comercialització. Aprendràs a generar models i prototips virtuals i físics, a utilitzar eines manuals i informàtiques per al càlcul i l'expressió artística i industrial, a tractar la informació gràfica i a saber analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

Tens la possibilitat de complementar aquest grau amb un itinerari específic que permet obtenir una doble titulació dintre d'aquest centre, cursant un determinat nombre de crèdits més corresponents al pla d'estudis d'una de les altres titulacions que s'hi imparteixen. La doble titulació implica, a grans trets, superar un any d'estudis addicional. Per accedir-hi cal haver cursat ja un mínim de crèdits d'un dels graus. L'oferta de places és limitada.

Objectius

Aquesta titulació de grau ofereix la formació de professionals qualificats per desenvolupar activitats al voltant de l’enginyeria de disseny industrial i crear nous productes, conceptes i serveis que aportin valor afegit al sistema productiu, portant la direcció i la gestió de tot el procés de vida d'un producte. Els graduats i graduades hauran de conèixer en profunditat, a més de les disciplines comunes a l'enginyeria industrial, el disseny i el desenvolupament de productes, l'anàlisi i la identificació d'oportunitats d'innovació en un mercat globalitzat, atenent a les necessitats socials i futures. Tot això, respectant els drets fonamentals, els drets humans i el medi ambient, i treballant en favor del progrés i del desenvolupament de l'entorn socioeconòmic més proper.

Justificació

Aquest grau, amb un marcat caràcter multidisciplinari i un model docent teòric-pràctic, forma professionals amb capacitat per dissenyar i produir nous productes, conceptes i serveis que es demanen en el nostre entorn industrial i social, i generar models i prototips virtuals i físics que atenen a requeriments reals.

Dobles titulacions

Pots fer una doble titulació a la ESEIAAT amb els graus següents:

  • Enginyeria Mecànica
  • Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil

A qui va dirigit
Aquest grau està dirigit a estudiants provinents del Batxillerat i l'EBAU, de CFGS i altres, amb un alt interès i motivació pel desenvolupament de productes i el seu disseny, amb una visió holística del projecte industrial

Informació general

Tipus de títol: Grau oficial. Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Inici: setembre

Durada i càrrega lectiva: 4 anys, 240 crèdits ECTS. Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.

Horaris i modalitat:
Presencial. Primer curs: matí o tarda.
De segon curs en endavant: Majoritàriament de tarda, amb la possibilitat d'algun grup de pràctiques, excepcionalment, de matí.

Idioma: Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.
Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat

Preu i beques: Consulta els preus dels estudis de grau.  Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).

Places: 60 places per curs acadèmic

Coordinador Acadèmic: Francisco Bermúdez

Preguntes més freqüents sobre els estudis de grau