Vés al contingut (premeu Retorn)

Lectura de Tesi Doctoral de Virginia Mendizábal Dinucci

Quan
23/03/2023 de 12:00 a 13:00
On
Sala de Conferències TR5, Colom 11
Afegeix un esdeveniment al calendari
iCal

 AVÍS PÚBLIC LECTURA TESI DOCTORAL


El programa de doctorat Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya, fa pública la lectura de la següent tesi doctoral perquè en tingueu coneixement i a l'efecte corresponent:

Autora: Sra. Virginia Mendizábal Dinucci

Títol: Anàlisi del comportament de bigues de formigó armat reforçades amb FRCM vegetal sota càrregues de flexió cíclica

Directors de tesi: Dr. Lluís Gil Espert i Dr. Ernest Bernat Masó

 

 Dijous, 23 de març

 12:00h.

 Sala de conferències, Edifici TR5

resum de la tesi
El Fiber-Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) és un material per al reforç d’estructures que ha anat agafant protagonisme vers el Fiber-Reinforced Polymer (FRP), a causa del seu baix cost i la toxicitat menor dels seus materials. El seu comportament en tres etapes el fa interessant sobretot en situacions on les càrregues no són estàtiques.
Per aquest motiu, en els darrers anys, els investigadors han començat a caracteritzar aquest tipus de reforç i l’han aplicat a estructures, tals com l’obra de fàbrica o les estructures de formigó, sota diversos esforços. La compatibilitat de la matriu amb el substrat ha donat bons resultats en la major part d’experiments de recerca.
El repte de la societat per un món més sostenible afecta a tots els àmbits de la indústria, i en aquest en concret, als materials compostos, ha provocat que hi hagi un interès a substituir els materials sintètics per altres d’origen més natural o d’impacte ambiental més baix. Per aquest motiu, les fibres de reforç, de tant els FRP com els FRCM, van començar a substituir-se per altres d’origen natural, tot esperant que poguessin suportar les sol·licitacions a les quals les exposaven.
Fibres com el lli, el sisal o el cànem van donar bons resultats amb càrregues elevades i altres fibres com el cotó són interessants pel seu potencial de deformació i de dissipació de l’energia de deformació.
Al ser fibres d’origen natural aplicades a una matriu de morter fresc, aquestes es poden deteriorar degut a l’elevat pH del morter, de manera que es va començar a recobrir-les per protegir-les. Els recobriments més utilitzats són: la resina epoxi, de polièster o la de vinil, que no només protegeixen les fibres, sinó que també milloren les propietats mecàniques.
Avui en dia, també hi ha recerca en l’àmbit dels recobriments, utilitzant altres tipus com poden ser les resines d’arbres i arbustos, cera d’abella o solucions de chitosán.
En aquesta tesi doctoral es planteja l’aplicació de FRCM de fibres vegetals a bigues de formigó armat sotmeses a càrregues de flexió cíclica.