Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques Balsells-Generalitat de Catalunya per realitzar estudis de postgrau a universitats d’Estats Units durant el curs 2017-2018 (fins 06/04/17)

Quan
22/03/2017 08:00 a 06/04/2017 23:59
Afegeix un esdeveniment al calendari
iCal

Beques Balsells-Generalitat de Catalunya

El Programa de beques Balsells-Generalitat de Catalunya ofereix beques per realitzar estudis de postgrau a 3 universitats d'Estats Units, cofinanciat per ambdues parts, i que actualment presenta diferents modalitats.

Consulta les característiques de cada una de les beques segons la universitat:

Universitat de Colorado Boulder per cursar estudis de màster o doctorat en l'àmbit de l'enginyeria (BBC)

Universitat de Califòrnia, Irvine per cursar estudis de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l'àmbit de l'enginyeria (BBI)

Universitat de Califòrnia, Davis per cursar estudis de màster en l'àmbit agroalimentari (BBD)

 

Les beques tindran una durada de 12 mesos ininterromputs, per al curs acadèmic 2017-2018

Consulta el text complet de la convocatòria(obriu en una finestra nova)

Sol·licituds

Les sol·licituds (model normalitzat) i la documentació annexa es pot presentar:

  • Registre de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona)
  • Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una petició genèrica disponible a la seu electrònica.

En aquest cas, caldrà adjuntar a la petició genèrica el formulari normalitzat disponible a Tràmits Gencat. Cal certificat digital:

University of Colorado, Boulder (obriu en una finestra nova) (oberta fins el 06/04/2017))

University of Califòrnia, Irvine. Modalitat A: BBI-PG(obriu en una finestra nova) (oberta fins el 06/04/2017)

University of Califòrnia, Irvine. Modalitat B: BBI-R(obriu en una finestra nova) (oberta fins el 06/04/2017)

University of Califòrnia, Irvine. Modalitat C: BBI-PDE(obriu en una finestra nova) (oberta fins el 06/04/2017)

University of Califòrnia, Davis(obriu en una finestra nova) (oberta fins el 06/04/2017)

 

En el cas que la persona sol·licitant no disposi de signatura electrònica avançada, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans electrònics, haurà de descarregar i d'imprimir el document d'acusament de rebuda que es generarà automàticament, signar-lo i fer-lo arribar, en el termini de 10 dies, a la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Consulta les indicacions per a la presentació de les sol·licituds al punt 5 de la convocatòria(obriu en una finestra nova).

Resolució

Es publicarà una primera resolució provisional amb la llista de les persones sol·licitants proposades per ser beneficiàries de les beques, les que formen part de la llista d'espera i les sol·licituds excloses.

Les persones beneficiaries podran acceptar la beca, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de notificació de la proposta de resolució.

Passat aquest termini, es dictarà la resolució definitiva

Obligacions dels beneficiaris

1. Les beques són incompatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció que les persones candidates obtinguin per a la mateixa finalitat. En el cas que la persona candidata tingui concedit un altre ajut o subvenció, hi haurà de renunciar si se li concedeix la beca.

2. Les persones beneficiàries han de dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi s'ha de comunicar a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim de 15 dies hàbils des de la recepció de la comunicació de modificació, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

Més informació

Web Balsells Fellowship(obriu en una finestra nova)

Web Generalitat - Universitats i Recerca(obriu en una finestra nova)