Comparteix:

Pràctiques externes

DATES I VALIDESA DELS CONVENIS

  • Del 16-09 any en curs al 15-09 any vinent (curs acadèmic)*

               * en cas de fi d’estudis, la data fi límit de conveni  és el primer dia del període de defenses del TFE.

  • És requisit tenir matricula que cobreixi  la durada del conveni (Q1 i Q2)

  • La data inici de conveni serà de mínim 7 dies laborables des que l’estudiant l’envia a e-secretaria.

 

.