Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment i supervisió

L’estudiant desenvolupa el TFE sota la direcció del seu director o directora. Ambdós poden utilitzar la plataforma Atenea-TFE per comunicar-se i/o compartir documentació del treball. Tot i així, l’estudiant i el director o directora poden fer servir altres mètodes de comunicació que considerin adients.

El director o directora i l’estudiant han de mantenir les reunions presencials o a distància necessàries per a un bon desenvolupament del TFE i per tal que el director o directora pugui orientar i fer un seguiment/control de la feina que l’estudiant du a terme.

En els cas dels TFG, l’estudiant ha d'assistir a una sessió formativa o informativa presencial i ha de tenir un seguiment virtual per part del coordinador o coordinadora de TFG per tractar temes formals del treball i facilitar el seguiment i acabament del TFG dins de termini. Aquestes sessions inclouen:

  • Sessió I (presencial): continguts i estructura del TFG, calendari del quadrimestre, lliurament dels informes de seguiment, etc.
  • Sessió II (virtual): lliurament del project charter (Plantilla Project Charter).
  • Sessions III, IV i V (virtual): seguiment de l'avenç del TFG i especificació de les dificultats que s'hi han trobat.

Un cop acabat el TFE, l’estudiant ha d’emplenar la llista de verificació de qualitat.

En el cas dels TFE que s'han dut a terme en una empresa sense que hi hagi un conveni de cooperació educativa, cal formalitzar els Riscos i Responsabilitats a l’empresa previst a aquest efecte.