Vés al contingut (premeu Retorn)

Entrega del TFE

 

Per formalitzar l’entrega del TFE, l’estudiant/a ha de penjar la documentació del TFE a l’aplicació Atenea-TFE 

Els fitxers a penjar per separat a la plataforma  són:

En el moment de penjar la documentació a l’aplicació Atenea-TFE l’estudiant/a ha de declarar que el treball és original i les fonts consultades estan citades a la bibliografia clicant el “checkbox” corresponent.

Cada fitxer s’ha de penjar per separat i només s’admeten arxius doc, docx i pdf, compatibles amb el software de detecció de plagi URKUND.

Un cop l’estudiant ha penjat tota la documentació del TFE a l’aplicació Atenea-TFE, el director o directora pot validar-la i, si s’escau, incorporar esmenes a l’autoinforme.

Paral·lelament, en el cas dels TFM, el director o directora ha d’omplir l’informe del director o directora del TFE i lliurar-lo a la persona designada com a responsable de gestió acadèmica dels TFE (tribunals.eseiaat@upc.edu).

Si el treball és confidencial, el director ho pot marcar directament a Atenea TFE afegint la data final de confidencialitat i un document justificatiu (de format lliure: document de confidencialitat de l’empresa, text descrivint els motius de la confidencialitat, etc.). Excepcionalment, per durades de confidencialitat majors a 5 anys enviar una sol·licitud a través de: https://demana.upc.edu/eseiaat/

Si el treball és confidencial, els membres del tribunal hauran d'acceptar la confidencialitat per tal de poder descarregar la memòria del treball.

IMPORTANT: Només en cas que els fitxers hagin estat validats es podrà convocar el tribunal per efectuar la defensa.