Vés al contingut (premeu Retorn)

Programa d'acció tutorial

acció-tutorial-1.png

Objectius d'acció tutorial

L’acció tutorial és un servei d’atenció a l'estudiantat, a través del qual el professorat de l’ESEIAAT proporciona elements de formació, informació i orientació de forma personalitzada. Constitueix un suport per a l’adaptació de l'estudiant a la universitat, per a l’aprenentatge, l’orientació curricular i professional, especialment pensat per a l'estudiantat que accedeix a la universitat.

El pla de tutorització a l’ESEIAAT es dirigeix als aspectes acadèmics, vetllant per la superació de la fase inicial i fent un seguiment proper a aquells estudiants que tot i haver superat la fase inicial no obtenen un rendiment satisfactori. En el cas d’estudiants sense dificultat per seguir els estudis, la tutoria ha de servir d’estímul per a l’obtenció de resultats d’excel·lència. També pot constituir una guia de recursos necessaris per a l'obtenció de competències específiques o transversals considerant el perfil de l’estudiantat i les seves pròpies expectatives de desenvolupament personal

Activitats del programa d'acció tutorial

Coincidint amb el període de matrícula, es farà l’assignació de tutors/es per grups d’estudiants.

Cada tutor programarà una reunió inicial amb el seu grup d’estudiants en què s’establirà la pauta de treball a seguir durant el curs.

Funcions del professor tutor 

El Professorat tutor és responsable de l’aplicació directa del Pla.

Amb un perfil basat en una motivació inicial i amb una capacitat d’establir bones relacions personals amb l'estudiantat, les seves funcions són:

Convocar les reunions necessàries amb els estudiants que tutoritza.
Mantenir una presència en el seu grup d’estudiants tutoritzats.
Realitzar el seguiment acadèmic de cada estudiant.
Identificar els aspectes que incideixen negativament en el seu procés d’aprenentatge.
Subministrar eines de millora.
Proporcionar guia acadèmica.