Vés al contingut (premeu Retorn)

Normatives acadèmiques

CURS ACTUAL(4).png

 

normativa-upc.png

 

  Regulació:  Accés, matrícula, avaluació, reconeixements i permanència.

Títulacions: Graus i Màsters

  Enllaç: Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC

normativa-eseiaat.png

 

  Regulació:  Pròpia de l'ESEIAAT d'aspectes relacionats amb l'avaluació, revisió, reconducció i reavaluació

Títulacions: Graus i Màsters

  Enllaç: Normativa d'Avaluació en els estudis de Grau i Màster de l'ESEIAAT

normativa-permanencia.png

 

GRAUS

  • Inici dels estudis: Desvinculació si no es supera un mínim de 12 ECTS en el primer any (no computen els crèdits reconeguts)
  • Fase inicial: Desvinculació si no es supera el nombre mínim de crèdits de fase inicial en 2 anys a temps complet o 4 a temps parcial
   Veure el nombre de crèdits segons el Grau
   • Fase NO inicial:  Desvinculació si el rendiment és inferior a 0,3 durant tres quadrimestres consecutius

  MÀSTERS

   • Inici del estudis: Desvinculació si no es supera un mínim de 15 ECTS en el primer any (no computen els crèdits reconeguts)

  Normativa de referència: NAGRAMA

   

  GRAUS

   • Fase inicial: Màxim 2 assignatures amb qualificació entre 4,0 i 4,9 i nota mitjana ≥ 5,0
   • Fase NO inicial: Màxim 2 assignatures amb qualificació entre 4,0 i 4,9 i nota mitjana ≥ 5,0 o 3 assignatures amb qualificació entre 4,0 i 4,9 i nota mitjana ≥ 5,5

  Enllaç: Normativa d'avaluació curricular dels estudis de grau

  condicions-matricula.png

   

   

  GRAUS

  -Nombre mínim i màxim de crèdits: sense limitació a temps complet / màxim 18 ECTS a temps parcial.

  -No obligatori matricular assignatures amb qualificació entre 4,0 i 4,9.

  -Obligatori matricular assignatures suspeses amb qualificació inferior a 4,0.

  -No es poden matricular assignatures de fase no inicial. Excepció: si l'estudiant no està afectat per permanència pot ampliar matrícula amb un nombre màxim d'ECTS de fase no inicial igual a 30 menys el nombre d'ECTS de fase inicial amb nota inferior a 5.

  .

  -Nombre mínim i màxim de crèdits: entre 18 i 36 ECTS a temps complet / màxim 18 ECTS a temps parcial.

  -No obligatori matricular assignatures amb qualificació entre 4,0 i 4,9.

  -Obligatori matricular assignatures suspeses amb qualificació inferior a 4,0.

  -Per poder matricular una assignatura d'un curs s'han d'haver matriculat totes les assignatures dels cursos anteriors

  -El reconeixement de crèdits optatius s'ha de tramitar en l'última matrícula.

  • El TFG sols es pot matricular quan s'han matriculat totes les assignatures obligatòries i optatives de la titulació. Excepció : quan l’oferta del quadrimestre no permeti matricular un mínim de 18 ECTS.
  • El TFG s'ha de matricular a l'inici del quadrimestre un cop estigui assignat el projecte a l'estudiant.
  • La defensa del TFG serà al final del quadrimestre, en les dates previstes al calendari acadèmic. En cas que no es defensi en el període establert:
   • Es pot formalitzar matrícula addicional (pagament únicament de taxes): la defensa serà a meitat del quadrimestre addicional en les dates previstes al calendari acadèmic.
   • Es pot tornar a formalitzar matrícula (pagament dels crèdits amb increment per repetició): la defensa serà al final del quadrimestre en les dates previstes al calendari acadèmic.

  MÀSTER

  -Nombre mínim i màxim de crèdits: entre 18 i 36 ECTS a temps complet / màxim 18 ECTS a temps parcial.

  -Per poder matricular una assignatura d'un curs s'han d'haver matriculat totes les assignatures dels cursos anteriors.

  • El TFM sols es pot matricular quan s'han matriculat totes les assignatures obligatòries i optatives de la titulació.
  • El TFM s'ha de matricular a l'inici del quadrimestre un cop estigui assignat el projecte a l'estudiant.
  • La defensa del TFM serà al final del quadrimestre, en les dates previstes al calendari acadèmic i únicament quan s'hagin superat totes les assignatures obligatòries i optatives. En cas que no es defensi en el període establert:
   • Es pot formalitzar matrícula addicional (pagament únicament de taxes): la defensa serà a meitat del quadrimestre addicional en les dates previstes al calendari acadèmic.
   • Es pot tornar a formalitzar matrícula (pagament dels crèdits amb increment per repetició): la defensa serà al final del quadrimestre en les dates previstes al calendari acadèmic.
  Normativa de referència: NAGRAMA

  normativa-creditsoptatius.png

   

  Per activitats d’extensió universitària

  Per pràctiques externes CFGS

   • Titulacions: GREDIDP, GREELE, GREEIA, GREMEC, GREQUIM, GRETDT, GRESAUD
   • Fins un màxim de 12 ECTS optatius
   • No compatible amb reconeixement per experiència laboral ni amb pràctiques curriculars.

  Per experiència laboral i professional acreditada

   • Titulacions: GREDIDP, GREELE, GREEIA, GREMEC, GREQUIM, GRETDT, GRESAUD, MUEO
   • Fins un màxim de 12 ECTS optatius
   • No compatible amb reconeixement per pràctiques CFGS ni amb pràctiques curriculars

  normativa-grefi.png

   

  Regulació: Accés als Graus en Enginyeria Elèctrica, Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química i Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil , dels estudiants que han superat la Fase Inicial dels Graus d’Enginyeria Industrial d’accés comú.

  Titulacions: GREFI

  Enllaç: Normativa d'accés als graus industrials amb entrada única (Graus d'Enginyeria Industrial Fase Comuna)