Comparteix:

Normativa d'accés als graus industrials amb entrada única (Graus d'Enginyeria Industrial Fase Comuna)

 

 

TERMINIS DE SOL·LICITUD

  • De l'1 de maig al 30 de juny.
  • De l'1 de novembre al 30 de gener.

Els estudiants assignats als estudis de grau amb entrada única de l'àmbit industrial a l'ESEIAAT mitjançant el procés de preinscripció, matricularan les assignatures de la Fase Inicial dels estudis (GREFI).

Un cop els estudiants han superat la Fase Inicial (primer curs 60 ECTS) podran accedir a un dels següents graus: Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, o Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil. El procés d'assignació de grau es guiarà pels següents paràmetres:

Els estudiants de GREFI hauran de demanar obligatòriament accedir a una titulació mitjançant el formulari de sol·licitud de grau disponible a la intranet del centre. De manera obligatòria caldrà especificar quin és l'ordre de preferència de les 5 titulacions que es poden demanar les dates indicades del procés de tria de grau

Un cop l'estudiant hagi superat la fase inicial (primer curs 60 ECTS), se l'hi assignarà una titulació segons l'ordre de preferència sol·licitat, en base a la ponderació dels expedients acadèmics dels estudiants. Aquesta ponderació es farà utilitzant la mitjana ponderada de les qualificacions de totes les assignatures i convocatòries matriculades en la fase inicial (multiplicar cada qualificació pel nombre d'ECTS de l'assignatura, sumant tots els productes i dividint la suma total pel total de crèdits matriculats a la FI).

En el cas d'estudiants provinents de CFGS, en la ponderació del seu expedient, s'exclouran les assignatures convalidades.

En el cas que l'estudiant superi la fase inicial al febrer i vulgui escollir titulació, únicament se li podrà assignar una de les titulacions en les que hi hagi places vacants En aquesta convocatòria, l'estudiant pot demanar que se li ajorni l'assignació de grau en cas que la primera preferència hagi quedat exhaurida en l'assignació anterior.

En el cas d'empat en la ponderació d'expedients, s'assignarà a tots els estudiants afectats la titulació sol·licitada.

Els estudiants que no superin la fase inicial, podran tornar a sol·licitar l'assignació de titulació al maig del curs següent

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Un cop superada la Fase Inicial dels Graus d'Enginyeria Industrial d'accès comú, caldrà consultar les normatives pròpies de les disciplines específiques; Enginyeria Elèctrica, Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química i Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil

Intranet de centre