Vés al contingut (premeu Retorn)

Recerca

Aquests darrers anys, la recerca a la Universitat Politècnica de Catalunya ha experimentat un gran impuls atès que:

 • ha arribat a ser la primera universitat espanyola en quant a captació de recursos d'empreses
 • és la que ha obtingut més retorns econòmics del VI Programa marc de la Unió Europea
 • és la universitat espanyola que té una posició líder en quant a nombre de patents llicenciades i la creació de spin-offs.
 • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball.

Així mateix, som la universitat catalana que té més centres de la Xarxa d'Innovació Tecnològica del CIDEM, participem en diferents centres tecnològics, etc. Tot això s'ha fet amb la complicitat i el suport de les administracions i, d'una manera especial, de l'Ajuntament de Terrassa, d'empresaris i de persones vinculades al món de la innovació, i amb la gran dedicació i il·lusió de les persones que treballen a la Universitat.

Àmbits de recerca:

ENGINYERIA INDUSTRIAL

ENGINYERIA CIVIL

The Laboratory for the Technological Innovation of Structures and Materials, LITEM, was born at the end of 2004 as a research group. LITEM is an Interdisciplinary Research Centre of the Technical University of Catalonia. It is supported by a team of PhD Engineers in the fields of Strength of Materials and Continuum Mechanics.

Dades generals

 • Persona de contacte: Lluís Gil Espert
 • Àmbit de recerca: Resistència de materials i mecànica dels medis continus
 • URL: http://litem.upc.edu/en
 • Ubicació Edifici TR45 - Campus Terrassa

Línies d'investigació actuals: Caracterització i "remediació" d'espais contaminats (zona saturada i zona no saturada o "sól". Desorció de contaminants en sóls contaminats mitjançant tecnologies tèrmiques de baixa temperatura. Transferència tecnològica: Definició de focus de contaminació i la modelització dels acuífers de la conca del rio Besòs. Disseny i modelització de sistemes per a descontaminar acuïfers afectats per activitats industrials i mineres.

Dades generals

 • Nom de l'investigador principal: José Baldasano
 • Àmbit de recerca: Modelització de processos ambientals
 • URL:
 • Ubicació. Edifici TR4, Laboratori Fluids - Campus Terrassa

El Grup de Recerca i Innovació de la Construcció, GRIC, del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) porta a terme una recerca interdisciplinària per tal de millorar els processos productius de les empreses del sector de la construcció.

Dades generals

 • Nom de l'investigador principal: Miquel Casals
 • Àmbit de recerca: Enginyeria/Construcció
 • URL: http://www.gric.upc.edu/ca
 • Ubicació: Edifici TR5 - Campus Terrassa

ENGINYERIA DE LES TIC

MCIA és un Centre reconegut per la seva innovació i capacitat de transferència tecnològica pel Departament de Innovació, Universitats i Empresa (ACC10) de la Generalitat de Catalunya. MCIA forma part de la xarxa de principals centres de transferència tecnològica de Catalunya (TECNIO) i és col•laborador del CTAE (Centri Tecnològic per a la Indústria Aeronàutica i de l'Espai). Els membres que integren el Centre procedeixen de les àrees d'enginyeria elèctrica, electrònica i de telecomunicacions i control industrial, i aporten coneixement sobre l'adquisició i tractament de senyal, sistemes de telecomunicacions industrials i control, diagnòstic de màquines elèctriques i disseny i gestió de sistemes basats en electrònica de potència. La pluridisciplinaritat inherent al Centre li permet abastar amb garanties els aspectes científics i tecnològics de projectes que involucrin sistemes de comunicacions, sistemes mecatrònics i gestió energètica.

Dades generals

 • Nom de l'investigador principal: José Luís Romeral/Juan Antonio Ortega
 • Àmbit de recerca: Electrònica Industrial, Diagnòstic Industrial, Gestió Energètica
 • URL: http://www.mcia.upc.edu/
 • Ubicació: Edifici de Recerca GAIA, Rambla Sant Nebridi s/n - Campus Terrassa

The GESSI research group the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) conducts research in many fields of software engineering, with particular emphasis on requirements engineering, software quality, software architecture, service-oriented computing, open source software, software modeling and empirical research.

Dades generals

 • Persona de contacte: Xavier Franch Gutierrez
 • Àmbit de recerca: Enginyeria del Software, donant ènfasi a l'Enginyeria de Requisits, qualitat del software, arquitectura del software, desenvolupament orienta a serveis, software open source, modelització de software i estudis empírics
 • URL: http://www.essi.upc.edu/~gessi/
 • Ubicació:

El Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge, LARCA, és un grup de recerca de nivell internacional en temes d'aprenentatge i mineria de dades, anàlisi de dades i lingüística matemàtica.

Típicament, aborden els problemes des de principis matemàtics sòlids, usant eines de modelització i tècniques de l'algorísmia, complexitat computacional, teoria d'autòmats, lògica, matemàtica discreta, estadística, i sistemes dinàmics. Estem iniciant col.laboracions amb empreses i altres institucions per tal d'aplicar les nostres solucions al problemes del món real.

Dades generals

 • Nom de l'investigador principal: Ricard Gavaldà
 • Àmbit de recerca: Mineria de dades i aprenentatge, Anàlisi de dades massives amb èmfasi en data streams, anàlisi de dades estructurades
 • URL: http://recerca.upc.edu/larca/en/
 • Ubicació: Edifici OMEGA - Campus Nord (Barcelona)

L'activitat del grup es centra en el desenvolupament de solucions per a garantir diversos serveis de seguretat en xarxes de telecomunicació. L'objectiu és la recerca d'avantguarda en diferents aspectes vinculats amb la protecció de la informació.

Dades generals

 • Persona de contacte: Jose Luis Muñoz Tapia
 • Àmbit de recerca: Tecnologies de la informació i comunicació
 • URL: http://futur.upc.edu/ISG
 • Ubicació:
El grup realitza recerca en l'àmbit dels sistemes d'electrònica de radiofreqüència i compatibilitat electromagnètica. Les activitats principals consisteixen en el desenvolupament de sistemes electrònics wearables amb especial énfasi en el desenvolupament d'antenes i sensors sobre substractes flexibles.

Dades generals

CIÈNCIES

The Algebraic and Symplectic Geometry, Arakelov Theory and Applications Group (GEOMAP) is a group of researchers with interests in a wide range of fields, which include algebraic, arithmetic and symplectic geometries and their applications. With a few exceptions, the group is composed of researchers belonging to the Universitat de Barcelona or to the Universitat Politècnica de Catalunya.

Dades generals

 • Persona de contacte: Marta Casanellas
 • Àmbit de recerca: Geometria, Àlgebra, varietats simplèctiques i aritmètiques.
 • URL: http://geomap.upc.edu/en
 • Ubicació Edifici TR45 - Campus Terrassa

Our group belongs to the Department of Physics and Nuclear Engineering of the Universitat Politècnica de Catalonia (UPC). Our general goal is to study the nature and effects of nonlinear phenomena in different types of physical systems, with a special emphasis on optical devices such as photonic crystals, lasers and microcavities. An important motivation of these studies is to elucidate the potential use of nonlinear effects in technological applications such as optical communications.

Dades generals

 • Persona de contacte: Ramon Vilaseca
 • Àmbit de recerca: Additionally, stochastic and nonlinear effects are studied in other disciplines, including systems biology, neuroscience, nonlinear electronics and climatic effects.
 • URL: http://donll.upc.edu/en
 • Ubicació. Gaia Research building, Terrassa Campus of the University (Rambla Sant Nebridi 22, Terrassa)

Grup creat el 1990 i aprovat com a Grup de Recerca en Teoria de Jocs de la UPC amb data 16-07-2004 (acrònim GRTJ, codi 00000100-00). Grup d'Investigació Consolidat de la Generalitat de Catalunya desde 18-10-2005. Dedicat a la recerca sobre els fonaments i les aplicacions de la teoria de jocs.

Dades generals

 • Persona de contacte: Josep Freixas/Francesc Carreras
 • Àmbit de recerca: matemàtiques, Investigació operatica
 • URL:
 • Ubicació: Departament de Matemàtica Aplicada II, Edifici TR5 - Campus Terrassa

Enllaços relacionats