Comparteix:

La Indústria Paperera Espanyola segueix invertint en els estudis en Enginyeria Paperera de l'ESEIAAT - UPC

Tot i la percepció social que el consum de paper va a la baixa, la realitat és que la demanda global de paper està augmentant, i el sector paperer està vivint un moment d’expansió i canvi per tal d’adaptar-se a les necessitats canviants de la societat, entre elles el trànsit cap a la industria 4.0. Per tal de fer front a  aquests canvis i al relleu generacional que aquesta industria afronta, hi ha una demanda creixent de professionals (amb perfils professionals de totes les disciplines de l’enginyeria i la tecnologia) formats en aquest sector.

És per aquest motiu que les empreses papereres espanyoles, a través de l´Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartró (ASPAPEL), conjuntament amb l'ESEIAAT de la UPC (la qual compta amb l’únic centre universitari a Catalunya i Espanya que forma específicament els enginyers i les enginyeres altament qualificats que necessita aquest sector), van impulsar el curs acadèmic 2020-2021 un programa pioner per tal de per cobrir la gran necessitat i demanda de professionals formats en aquest sector. En aquest programa, es cursa el Màster Universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica el qual té una durada d’ 1 curs acadèmic (60 ECTS): durant el 1r quadrimestre s'imparteixen les assignatures obligatòries els dilluns i dimarts de 9 a 17h, i els dimecres de 8 a 12h; pel 2n quadrimestre, hi ha 3 itineraris disponibles, però si s'ha obtingut la beca ASPAPEL (hi ha la possibilitat de cursar el Màster amb o sense beca), aquest es du a terme íntegrament a l'empresa que dota la beca.  

Gràcies a l’èxit de les anteriors convocatòries, i per cinquè any consecutiu, segueix la oferta de beques salari pel proper curs 2024-2025, les quals es poden consultar a http://soypapelero.aspapel.es/. Les beques salari que ofereixen les empreses són superiors als 9.000 euros i en finalitzar els estudis es produeix la integració dels estudiants com a professionals en aquestes.

Destacar que la industria paperera jugarà un paper clau en la bioeconomia del futur i en la descarbonització, ja que la matèria prima que utilitza aquesta industria és la biomassa vegetal, la qual és un recurs natural i renovable, i el paper, el biomaterial que se n’obté, és biodegradable i es pot es pot reciclar massivament, presentant gran potencial per ser el biomaterial del futur.