Vés al contingut (premeu Retorn)

Un estudiant d'enginyeria elèctrica de l'ESEIAAT de la UPC crea un sistema de gestió per repotenciar els parcs eòlics amb menys aerogeneradors

Un estudiant d'enginyeria elèctrica de l'ESEIAAT de la UPC crea un sistema de gestió per repotenciar els parcs eòlics amb menys aerogeneradors

Carlos Rosa, estudiant del grau d’Enginyeria Elèctrica de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech(UPC), ha creat, en el seu Treball de Fi de Grau, un sistema de gestió eficaç per repotenciar el parc eòlic estatal. El sistema que es proposa en aquest treball, dirigit pel professor Ricard Horta Bernús, del Departament d’Enginyeria Elèctrica, pot ajudar a reduir el nombre d’aerogeneradors, renovar-los, augmentar la potencia dels parcs eòlics i reduir-ne l’impacte visual i ambiental.

L’antiguitat dels parcs eòlics estatals, amb una potència instal·lada total de 20.000 MW, ja ha sobrepassat més de la meitat de la seva vida útil, establerta entre 15 i 20 anys, segons dades de l’Asociación Empresarial Eólica (AEE). La mateixa associació indica que la tendència en el sector és estendre el funcionament dels actuals aerogeneradors més enllà dels 20 anys previstos. D’altra banda, els espais adequats al territori per a la instal·lació de nous parc eòlics s’està exhaurint i els nous s’instal·len en regions on hi ha espai, però on les condicions de vent no són les més adients.

Per això, tal com explica Ricard Horta, professor d’Enginyeria Elèctrica de l’ESEIAAT, “si es vol arribar a l’objectiu de cobrir un 35% de la demanada d’energia amb energies netes, és molt important començar a repotenciar els parcs eòlics d’Espanya i Catalunya, tal com ja s’està fent a Alemanya i Holanda. És l’única manera de renovar el parc, augmentar la producció i minimitzar l’impacte mediambiental. Per això, calen inversions molt importants per part de les empreses i canvis en el circuit burocràtic de l’administració. Hores d’ara, la legislació actual no té en compte l’obsolescència de les turbines”, assegura Horta.

És en aquesta línia en què l’estudiant de l’ESEIAAT   Carlos Rosa ha elaborat el seu Treball de Fi de Grau. Rosa ha creat un software de gestió de parcs eòlics sobre la plataforma MATLAB que ajudaria a repotenciar els parcs eòlics a qualsevol empresa del sector, és a dir, una eina que facilitaria el desmantellament i la substitució dels aerogeneradors actuals, envellits, per altres de major potència, amb més alçada i pales de dimensions superiors.

Carlos Rosa afirma que “repotenciar significa menys aerogeneradors, amb millor tecnologia i més potents, i, per tant, més eficiència, més productivitat i menys costos, perquè s’aprofita millor el vent, es redueix el manteniment, augmenta l’energia generada, es redueixen les hores d’aturada i hi ha menys impacte visual”.


Una eina per gestionar la repotenciació

L’eina que ha creat Carlos Rosa permet ales empreses implicades en la cadena de valor d’un parc eòlic treballar amb totes les dades necessàries per executar amb garanties la repotenciació, com ara les dades de la Rosa dels Vents i la velocitat del vent en una latitud i longitud determinades, el nombre de generadors del parc, el model i les alçades dels aerogeneradors, la corba de potència, la velocitat de tall, la temperatura mitjana, l’energia anual produïda, el càlcul d’energia produïda dels nous aparells i el càlcul de les distàncies entre aerogeneradors.

L’estudiant, a més, ha investigat com aplicar el nou sistema creat en un parc parc eòlic com el de Les Collades (Perelló, Tarragona), on actualment hi ha instal·lades 54 turbines de 45 metres d’alçada. La potència actual del parc és de 35.640 kW. La seva proposta és desmantellar-lo i substituir les 54 turbines per només 14 aerogeneradors d’una alçada de 100 metros, de manera que si la potència nominal es manté al voltant del 35.000 kW,  el parc podria augmentar un 140% la producció d’energia amb 40 turbines menys. De fet, els generadors vells produeixen, cadascun d’ells, 0,676GWh anuals, mentre que els nous produirien 6,26 GWh anuals.

Per a Carlos Rosa “els parcs eòlics d’Espanya i Catalunya han d’iniciar, més d’hora que tard, un procés de repotenciació. Segons la Universitat de Queesland, al món hi ha 2.000 parcs eòlics instal·lats sobre espais verds de valor ecològic. La repotenciació ajudarà a minimitzar molt l’impacte ambiental i a produir més energia neta. En aquest sentit, el sistema que he creat pot facilitar l’execució de projectes de repotenciació. Cal, però, agilitzar els tràmits burocràtics per part de l’administració, i inversions importants per part de les empreses”, conclou Rosa.