Vés al contingut (premeu Retorn)

Ara, més opcions per acreditar la tercera llengua.

Els estudiants que van accedir a la universitat a partir del curs 2014-2015 tindran, a partir d'ara, quatre vies per acreditar el requisit B2 que se'ls exigia per a l’obtenció del títol de grau. Amb aquesta mesura, la UPC aplica la moratòria acordada el juny passat pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

El juny passat, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar una moratòria en l’aplicació del requisit B2 exigit per obtenir el títol de grau als estudiants que hagin accedit a la universitat a partir del curs 2014-2015 procedents de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior. Aquest acord ha de ser aprovat pel Parlament de Catalunya però, davant de la impossibilitat de conèixer el calendari en què el Parlament podrà aprovar la modificació de la llei que fixava el requisit, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) n’aplicarà la suspensió.

D’aquesta manera, la UPC ha ampliat les opcions per acreditar el coneixement d’una tercera llengua. A partir d’ara, els estudiants podran acreditar el requisit B2 a través de quatre vies: cursant 9 crèdits ECTS d'assignatures impartides en una tercera llengua, realitzant una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d'un programa de mobilitat o d'un conveni de cooperació educativa, presentant el projecte fi de grau en una tercera llengua o bé presentant un certificat d'idiomes de nivell complet B2.2. Es tracta de les quatre vies que la UPC ja havia establert per al reconeixement del coneixement d’una tercera llengua des de la implantació dels graus de la UPC.

També s'amplia la possibilitat que el certificat que es presenti per assolir el requisit B2 serveixi alhora per al reconeixement d'ECTS, si s'ha obtingut durant els estudis de grau.