Comparteix:

Núria Salán, reelegida presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia

La professora de l’ESEIAAT Núria Salán Ballesteros continuarà presidint dos anys més la Societat Catalana de Tecnologia (SCT), entitat filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per a la promoció de la recerca i la tecnologia, que presideix des de l’any 2016.

En aquesta nova etapa, la presidenta vol avançar en el repte d’apropar la tecnologia a la ciutadania: mostrar el paper fonamental de la tecnologia en l’avenç social i trencar la tecnofobia que assegura encara persisteix a la nostra societat. En aquest sentit, un dels projectes que pretén impulsar en aquest mandat és la creació d’una Olimpíada Tecnològica per a estudiantat de Secundària, amb l’objectiu d’eradicar entre el jovent la idea de la dificultat del estudis tecnològics. “Catalunya necessita tecnòlegs, volem que hi hagi més nois i noies que optin a estudis de tecnologia, perquè el futur serà tecnològic o no serà”, assegura.

Lluitar contra les desigualtats de gènere en aquest àmbit és també un dels reptes de Núria Salán i de la seva junta, que es pretén encarar amb diferents accions. D’una banda, instaurar en col·laboració amb diversos ajuntaments una sèrie d’ajuts o beques en l’àmbit local que siguin incentius per a les noies per tal d’accedir a estudis tecnològics. I, de l’altra, consolidar dues importants iniciatives ja en marxa: el guardo de l’IEC ‘Premi Creu Casas. Dones per canviar el món’, que promou i reconeix el paper de les dones en l’àmbit científic i tecnològic, i l’exposició “L’enginy (in)visible. Dones i tecnologia: passat, present i futur”, produïda conjuntament per la SCT, l’ESEIAAT-UPC, l’UVic-UCC, amb la col·laboració d’HP i de diversos ajuntaments.

Núria Salán és llicenciada en Ciències Químiques i doctora en Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. Vinculada a la UPC des de l’any 1991 com a investigadora, és des de l’any 1997 professora del Departament de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de l’ESEIAAT. Com a investigadora, ha participat a més de 20 projectes d’I+D i en 5 projectes d’Innovació Docent. Autora i coautora de 35 documents científico-tècnics i d’una novel·la de ficció, ha rebut al llarg de la seva trajectòria diversos reconeixements, com ara el Primer Premi d’Innovació en Qualitat Docent en diverses convocatòries i la distinció Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya. Actualment col·labora en el programa de mentories per a noies de la UPC, M2m, i és Sotsdirectora de Promoció Institucional i Estudiantat de l'ESEIAAT.