Vés al contingut (premeu Retorn)

Una estudiant de l’ESEIAAT crea el primer mapa de radiacions electromagnètiques de la ciutat de Terrassa

Segons l’estudi, els nivells de radiacions estan molt per sota dels valors màxims de seguretat

Anna Saló, estudiant del grau  en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha creat el primer mapa de radiacions electromagnètiques de la ciutat de Terrassa. El projecte, dirigit pel professor Raúl Fernández-García, forma part del Treball Fi de Grau de l'estudiant, que ha mesurat durant un quadrimestre el nivell de radiacions a cadascun dels barris del districte 1 de Terrassa, per avaluar l'impacte electromagnètic de les 27 antenes de telefonia mòbil instal·lades,  així com dels emissors WiFi i dels dispositius mòbils que es fan servir en aquesta zona urbana. 

OBTENIR ELS MAPES

Un quadrimestre de mesures i uns quants quilòmetres de camí pels carrers, prenent dades dels 270 punts mitjançant un mesurador de camps electromagnètics model WaveControl SMP2, són els elements que han servit perquè Anna Saló, estudiant de l'ESEIAAT, hagi generat el primer estudi de les radiacions electromagnètiques a la ciutat de Terrassa. El resultat és el primer mapa amb els valors de les emissions d'antenes de telefonia, d'emissors WiFi i de dispositius mòbils.

El treball de Saló, que ha estat dirigit pel professor Raúl Fernández-García, s'integra en les investigacions portades a terme pel grup de recerca en Radiofreqüència i Compatibilitat Electromagnètica en Xarxes de Comunicacions de la UPC. Els resultats revelen que els nivells de radiacions electromagnètiques a la ciutat de Terrassa estan molt per sota dels valor màxims de seguretat permesos pels organismes de control nacional i internacionals.

La Comissió Internacional per a la Protecció de Radiacions no Ionitzants (ICNIRP) estableix les pautes per limitar l'exposició de les persones a les radiacions electromagnètiques amb uns nivells de referència. Segons l'ICNIRP, el nivell màxim és de 28 volts per metre (V/m).  Tanmateix, el Decret 148/2001 del 29 de maig de la Generalitat de Catalunya estableix un nivell màxim molt més restrictiu,  situat en 19 V/m.

L'estudi exhaustiu d'aquesta estudiant de la UPC a Terrassa s'ha centrat en els cinc barris del districte 1 de la ciutat, i estableix mesures màximes i mínimes en punts concrets i mesures màximes i mínimes fent la mitjana, tal i com estableixen les normatives internacionals. Segons les mesures realitzades per l'estudiant  la mitjana global del valor màxim obtingut és de 3.39 V/m i el valor mínim és inferior a  0.5 V/m.

Per a punts concrets de mesura, el valor màxim és de 4.28 V/m, superior al de la mitjana global, però igualment molt per sota dels valors de seguretat.

Per tant, els valors més alts a la ciutat de Terrassa queden molt lluny dels nivells màxims estipulats per la normativa i pel Decret 148/2001 i compleixen amb escreix la normativa catalana, què és la més restrictiva.

Identificar les antenes de telefonia

Un dels valors del treball d'Anna Saló rau en la disposició sobre el mapa dels nivells de radiacions, que es poden identificar per gradació cromàtica i que es relacionen amb la ubicació de les 27 antenes instal·lades al districte 1 de la ciutat de Terrassa.

En aquest mapa es pot veure que els punts amb color  morat, vermell, groc, verd i blau estan a prop d'una zona on hi ha instal·lada una antena mòbil fixa i, per tant, la radiació electromagnètica en aquell punt es més elevada, ja que detecta la radiació que emet l'antena i la radiació dels telèfons mòbils, xarxes WiFi, ones de ràdio de la zona.

Hi ha punts on hi ha antenes i la radiació electromagnètica està per sota de 0.5 V/m. La causa d'aquest fet és la gran elevació de l'antena, molt més lluny del punt de mesura i dels ciutadans. En aquest cas, a més, les parets del edificis atenuen el senyal.

Màxims, mínims i mitjana als barris del districte 1

Barri Plaça Catalunya-Escola Industrial
-Màxim: 3.67 V/m.
-Mínim: <0.5
-Mitjana: 2.78 V/m

Barri Cementiri Vell
-Màxim: 3.03 V/m
-Mínim: <0.5
-Mitjana: 2.11 V/m.

Barri Centre
-Màxim: 4.28 V/m.
-Mínim: <0.5
-Mitjana: 3.39 V/m

Barri Vallparadís
-Màxim: 3.19 V/m.
-Mínim: <0.5
-Mitjana: 2.36 V/m

Barri Antic Poble de Sant Pere
-Màxim: 0.83 V/m
-Mínim: <0.5
-Mitjana: <0.50 V/m