Vés al contingut (premeu Retorn)

La UPC i SBI CONNECTORS creen a Terrassa AMBER, un centre de recerca únic a Europa per a assaigs elèctrics d’ultra alta tensió

  • AMBER posiciona la UPC com a referent en R+D+i de la indústria elèctrica a la Unió Europea i SBI CONNECTORS com una de les empreses innovadores en el sector energètic estatal.

  • Està equipat amb un generador d'ultra alta tensió en corrent continu (DC) de 1.400 kV, el més gran d'aquestes característiques.

  • Desenvoluparà projectes d'R+D+i relacionats amb la transmissió i distribució d'energia elèctrica en corrent continu (DC), un sector en creixement degut a la necessitat d'interconnexió de les fonts d'energies renovables en smart grids.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a través del grup de recerca d'Accionamientos Electrònics i Aplicacions Industrials (MCIA), i l'empresa SBI CONNECTORS —filial del Grup SICAME—, han creat el laboratori AMBER, un centre de recerca i assaigs equipat amb la darrera tecnologia d'anàlisi, assaig i test en l'àmbit de l'energia elèctrica. Aquest laboratori té capacitat per realitzar assaigs a ultra alta tensió amb un equip únic a Europa, que pot treballar a un voltatge de 1.400 kV.

Instal·lat als espais de l'Institut Politècnic del Campus de Terrassa (IPCT), entre Terrassa i Sabadell, en terrenys cedits fa uns anys per l'Ajuntament de Terrassa, el laboratori AMBER esdevé un centre de recerca singular a Europa en el sector energètic i vol convertir-se en un pol de desenvolupament tecnològic.     

L'equipament de darrera generació amb el que compta AMBER permetrà realitzar assaigs de molt alta tensió, d'alta corrent, de temperatura, d'envelliment i de corrosió, amb una capacitat superior a la que tenen algunes instal·lacions europees d'aquest tipus.

Igualment, el nou centre creat entre la UPC i l'empresa SBI CONNECTORS a Terrassa desenvoluparà projectes d'R+D relacionats amb l'energia i el canvi climàtic per a la producció d'energia neta i per a l'eficiència energètica, amb especial incidència en el sector del transport d'energia elèctrica i la mobilitat sostenible.

El centre AMBER està dirigit per l'investigador José Luis Romeral, que encapçala el grup de recerca d'Accionamients Electrònics i Aplicacions Industrials (MCIA), impulsor d'aquest projecte. El grup MCIA estudia la modelització, la simulació, les tècniques de control, la implantació física i les aplicacions dels sistemes electrònics de potència aplicats al control industrial i als accionaments elèctrics. És membre de la Xarxa d'Innovació i Tecnologia de la Generalitat de Catalunya (TECNIO) i forma part del Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT UPC).

AMBER

Característiques tècniques 

El laboratori AMBER s'estructura en dos espais diferenciats: 

La zona de molt alta tensió (a l'aire lliure) té una superfície total de 2.700 m2 i està formada per una sala de control i un àrea d'assaigs amb el generador DC de 1.400 kV de més de 13 metres d'alçada i 14 tones de pes instal·lat en  la torre exterior. Aquest equip permet analitzar l'aparició de l'efecte corona en equips i elements que treballen a molt alta tensió (la ionització de  l'aire per efecte del camp elèctric). També permet realitzar assaigs de descàrregues parcials en sistemes d'aïlladors i connectors, en proteccions i en sistemes electrònics de potència, entre d'altres.

La zona interior del laboratori consta d'oficines i àrea d'assaigs en una superfície total de 350 m2.  Aquesta zona té capacitat per realitzar assaigs d'aïllaments elèctrics de fins a 130kVAC i 125kVDC. A més, disposa de tres transformadors per a l'assaig per mitjà de cicles de temperatura de connectors i utillatges elèctrics amb una sortida de fins a 10kA. En el mateix espai també hi ha dos bancs de tracció i compressió de 5.000 i 20.000 kg, respectivament, i una càmera de boira salina per a l'assaig de la corrosió en elements a la intempèrie.

Finalment, el laboratori AMBER també té capacitat per a l'estudi, modelització i redisseny d'elements elèctrics tant a nivell elèctric com a nivell tèrmic i mecànic per mitjà de programes de simulació FEM.

Vídeo laboratori AMBER: 

Al servei de la ciència i la indústria  

AMBER podrà assumir el repte d'entrar en un mercat que mou anualment 80.000 milions d'euros, amb un creixement previst en els propers 15 anys del 25%.

Davant de l'encariment dels combustibles fòssils i de la gran demanada energètica dels països emergents, el transport d'energia elèctrica i els serveis afins creixen exponencialment any rere any. Per això, a la Xina, l'Índia, el Brasil o Sudàfrica està incrementant la construcció de línies de molt alta tensió, que treballen a molt més de 400.000 volts (tensió de transport de les línies aèries a Europa). 

Actualment, hi ha molt pocs laboratoris que pugin treballar amb aquesta tecnologia, i la majoria estan instal·lats als Estats Units, el Canadà i al centre d'Europa. La realització d'assaigs de molt alta tensió i de cicles de temperatura suposa un cost molt elevat per a les empreses.

Aquest centre de recerca multidisciplinari està format per personal docent i investigador de la UPC i tècnics d'R+D+i de l'empresa SBI CONNECTORS. Està obert a la comunitat científica i, al mateix temps, posa a disposició de la indústria un laboratori avançat per a la transferència de coneixement. En aquest sentit, els investigadors i grups de recerca de la UPC poden treballar en aquestes instal·lacions, realitzar les proves que requereixin els seu projectes científics i generar nou coneixement amb el desenvolupament de tesis doctorals.

Les característiques del laboratori AMBER i la projecció del sector obren, doncs, una oportunitat per dur a terme projectes d'R+D i de transferència de tecnologia cap a la indústria, a més de ser un centre d'assaigs per a les noves tecnologies del sector energètic fabricades a Europa. Aquesta infraestructura de recerca posiciona la UPC i l'empresa SBI CONNECTORS, respectivament, com a referent en R+D de la indústria elèctrica a la Unió Europea i com un dels grans proveïdors d'innovació en el sector  energètic a tot el món.

També s'està treballant per a la integració del laboratori en una xarxa singular d'alta potència espanyola.

 

Material gràfic en alta resolució: ftp://media.upc.edu/Laboratori-AMBER-Terrassa/

Enllaços d'interès:
http://amber.upc.edu/
https://www.mcia.upc.edu/
http://www.sbiconnect.es/