Vés al contingut (premeu Retorn)

[16 març 2020] Indicacions respecte de les pràctiques acadèmiques externes davant l’activació de l’alerta sanitària per Coronavirus (COVID-19)

D’acord  amb  les  directrius  de  les  autoritats  sanitàries,  la  UPC  ha  dictat  la  suspensió  de  les activitats lectives presencials amb efectes de 13 de març de 2020.

Les pràctiques acadèmiques externes són activitats formatives, però de forma majoritària es desenvolupen  en  instal·lacions  externes  a  la  Universitat,  sota  la  tutela  acadèmica d’aquesta. Davant la restricció dels desplaçaments per la via pública, tenint en compte que les pràctiques en  cap  cas  són  una  activitat  laboral  que  gaudeix  de  permís  excepcional  per  realitzar-se, procedeix donar les instruccions necessàries que procurin la restricció de desplaçaments per realitzar aquesta activitat.

Les presents instruccions són d’aplicació a les pràctiques acadèmiques externes que es realitzin mitjançant  convenis  de  cooperació  educativa,  ja  sigui  a  empreses  i  institucions  o  a  la pròpia Universitat,  i alhora també s’aplicaran a les beques formatives que es realitzen a la pròpia UPC.

 

Pràctiques acadèmiques externes formalitzades mitjançant Convenis de cooperació educativa

  1. Els centres docents traslladaran als estudiants i a les entitats col·laboradores la possibilitat de realitzar les pràctiques acadèmiques en curs mitjançant procediments no presencials, de forma que en cap cas impliqui una necessitat de desplaçament per a l’estudiant.
  2. Quan l’opció anterior no sigui possible, es procurarà acordar amb les parts implicades una redistribució de la dedicació de l’estudiant durant la vigència del conveni signat, de forma que es compleixi la dedicació inicial acordada i el pla formatiu corresponent. 
  3. En qualsevol moment es pot signar una diligència de pròrroga de la data de finalització del conveni, mantenint la dedicació inicial prevista, si es considera necessari per mantenir la pràctica  mentre  duri  l’alerta  sanitària.  S’annexa  un  formulari  model  de  pròrroga  de finalització.
  4. En   les   pràctiques   curriculars   demanem   la   major   flexibilitat   possible   a   les  entitats col·laboradores   per   garantir   el   projecte   formatiu   de l'estudiant.   Si   no fos possible, l'estudiant ha de contactar amb el seu centre UPC, on estudiaran cada cas i procuraran, en funció del punt on es trobi el seu pla formatiu, donar-li solució de continuïtat fins a la seva finalització i avaluació.
  5. Excepte  que  sigui  estrictament  necessari,  no  es  signaran  nous  convenis  de  pràctiques mentre duri l’alerta sanitària.

 

Pràctiques  acadèmiques  externes  que  es  realitzen  a  la  pròpia  UPC  mitjançant  convenis  de cooperació educativa o beques d’aprenentatge o d’iniciació a la recerca.

  1. Els estudiants en pràctiques o amb beques de formació a la UPC faran les seves tasques de forma no presencial, d’acord amb les directrius que li faciliti el o la responsable de la seva pràctica.
  2. Quan l’opció anterior no sigui possible, es procurarà acordar amb les parts implicades una redistribució de la dedicació de l’estudiant durant la vigència del conveni o beca signat, de forma que es compleixi la dedicació inicial acordada i el pla formatiu corresponent.

 

Barcelona, 16 de març de 2020