Vés al contingut (premeu Retorn)

[15 març 2020] Comunicat ESEIAAT en relació a COVID-19

Benvolgudes i benvolguts,

com ja sabeu, atenent a les mesures extraordinàries derivades de l'emergència sanitària declarada per COVID-19, s’ha suspès la docència presencial a l’ESEIAAT per un període mínim no inferior a 15 dies i que es pot ampliar. De fet estem treballant amb la hipòtesi de recuperar l’activitat habitual de l’Escola el 14 d’abril (just després de Setmana Santa). Això implica que s’anul·len totes les classes presencials, activitats pràctiques, laboratoris i activitats avaluables presencials previstes fins el 14 d’abril.

Seguint les indicacions de la UPC, la docència de les assignatures es realitzarà, en la mesura del possible i de manera temporal, de forma telemàtica. Som conscients que som i estem pensats bàsicament per ser una universitat presencial, però hem de fer el possible per poder garantir als alumnes que podran seguir el recorregut acadèmic del que estaven matriculats.

A més, després del comunicat del Rector d’ahir a la nit, a partir de dilluns 16 de març “Els edificis i les instal·lacions de la UPC romandran tancats fins a nova instrucció, excepte el Vèrtex i el Rectorat”. Conseqüentment, totes les instal·lacions de l’ESEIAAT romandran tancades a partir de demà dilluns com a mínim durant 15 dies. Aquest fet no implica suspendre l’activitat, doncs tal i com indica el mateix comunicat amb caràcter general, a partir de dilluns, 16 de març, el PAS i PDI de la UPC realitzarà la seva tasca majoritàriament mitjançat teletreball, excepte els serveis mínims que comunicarà Gerència. S'evitarà, en la mesura del possible, el desplaçament a qualsevol campus de la UPC”.

Per adaptar-nos a la nova casuística, tot i la velocitat en que van sorgint noves notícies, des de la direcció s’han pres una sèrie de mesures que a continuació detallo:


Accessos a edificis UPC Terrassa

En relació a les instruccions rebudes ahir per part del rector i del gerent, voldríem precisar, en la mida del possible, algunes qüestions:

 • De forma general els edificis de la UPC a Terrassa  romandran tancats a partir de dilluns dia 16 de març. Només es podrà accedir amb targeta UPC, pels accessos habilitats a tal efecte, a les persones que per alguna raó hagin de desenvolupar tasques d’inexcusable compliment, i segons els supòsits indicats pel rector i el gerent i que entre altres i principalment per al personal de la UPC a Terrassa, són els següents:
  1. Serveis TIC: manteniment de CPD’s, xarxa de comunicacions i sistemes informàtics crítics
  2. Garantir el manteniment necessari d’instal·lacions, subministraments i seguretat i control d’accessos als edificis de la UPC.
  3. Manteniments d’instal·lacions crítiques de laboratoris i altres instal·lacions de recerca
 • Les persones que no tinguin habilitada l’opció d’accedir amb targeta UPC, i que per les raons mencionades anteriorment hagin d’accedir a alguns dels edificis, faran arribar un tiquet a  https://sau.eseiaat.upc.edu/ , indicant la justificació segons els punts 1,2,3,   amb les seves dades i l’espai on vol accedir. Hauran d’esperar a dimecres dia 18 de març per tal que ens puguem organitzar per a poder fer efectiva l’operativa. Si és possible abans, li farem saber mitjançant el mateix email, indicant l’operativa.
 • Per a la realització del teletreball, el personal d’administració i serveis anireu rebent instruccions més concretes durant aquests propers dies, per part de la Cap de la UTG.  Les persones que hagin de desenvolupar tasques essencials segons els supòsits anteriorment descrits, i sempre que sigui possible, tractarem de trobar plegats la solució més adient i que per davant de tot no posi en perill la protecció ni individual ni col·lectiva.

 

Modificació Calendari Acadèmic

Aquest divendres 13 de març, a la Comissió Permanent de l’ESEIAAT, vam aprovar amb urgència un calendari acadèmic alternatiu que incorpora aquesta suspensió i modifica la temporalitat dels exàmens parcials, finals, etc ... Aquest calendari el trobeu adjunt en 3 arxius en aquest email (graus, màsters i TFEs). Us emplaço a consultar-ne els detalls, però voldria destacar que:

 • Els exàmens parcials previstos es traslladen al 23 d’abril fins el 30 d’abril.
 • El període de classes del Q2 s’allarga dues setmanes fins al dia 12 de juny.
 • Els exàmens finals es faran des del 15 de juny fins al 30 de juny.

Cal remarcar que si les previsions actuals canviessin, el calendari es modificaria convenientment.

 

Activitat docent

Com que la docència no presencial no s’ha anul·lat cal buscar alternatives per garantir al màxim possible la docència ja planificada, posant a l’abast de l’estudiant els recursos i l’atenció necessaris en el procés del seu aprenentatge. Per tant:

 • Cal facilitar a l’estudiantat els materials necessaris per tal que es pugui fer un aprofitament correcte de les assignatures. Es recomana fer ús de les funcionalitats d'ATENEA i d’altres recursos TIC que s’han activat recentment per poder implementar les classes (per exemple G suite de Google). Us anirem enviant més informació en els propers dies.
 •   S’ha de garantir la informació de l’estudiantat sobre les activitats docents i/o d’avaluació que es realitzin, sent el més convenient el informar pels canals habituals de comunicació (p.e. ATENEA).
 • Paral·lelament caldrà que l’estudiantat controli regularment Atenea per veure les novetats.
 • Des de l’Escola us demanarem que ens informeu de quins són els mecanismes docents virtuals que emprareu en aquest període per a cada assignatura. En aquest sentit properament s’enviarà un missatge als representants departamentals, interlocutors amb l’Escola.
 • Les pràctiques de laboratori que no tinguin manera de fer-se telemàticament durant el període de 13/03/2020 a 14/04/2020, es podran recuperar al llarg del curs els dimecres en horari de 12:00 a 14:00 i/o de 14:00 a 16:00. Per tal de fer una correcta programació, els coordinadors/res de les assignatures afectades hauran de demanar explícitament quin nombre de pràctiques cal recuperar a la Sotsdirectora de Planificació (sotsdirectora.eseiaat.algaba@upc.edu). Per aquelles assignatures que només realitzen pràctiques de laboratori s’ampliaran les franges horàries, estudiant cas per cas. 
 • Si la suspensió/tancament afecta al correcte desenvolupament dels TFG o TFM, aquests podran modificar els continguts i/o títols.
 • La titulació semi-presencial Màster en Enginyeria d’Organització es regirà per un nou calendari particular.

 

Activitat no docent

 • Es suspenen totes les Comissions Acadèmiques de graus i màsters programades, i que encara no s’havien fet, per aquest quadrimestre.
 • El personal d’administració i serveis no estarà físicament a l’Escola si bé (en la mesura que sigui possible) desenvoluparà les seves tasques de manera telemàtica.
 • Es suspèn l’activitat dels becaris de suport que hagin de fer la seva tasca físicament al Centre.

 

Mobilitat

 • Les accions de mobilitat concedides i no iniciades es suspenen.
 • La Direcció de l’ESEIAAT està comunicant als centres d’origen de l’estudiantat no UPC  la situació actual.

 

Pràctiques externes

 • L’alumnat que realitzi pràctiques externes haurà de seguir els protocols de l’empresa o entitat on les realitza i l’Escola garantirà el seguiment.
 • Si les empreses suspenen l’activitat dels estudiants, es podrà endarrerir la data de finalització de les pràctiques per arribar al nombre d’hores necessari.


Comunicació

 • Us mantindrem informats, principalment via email, de tot allò que afecti a la nostra comunitat tant aviat com tinguem noves notícies. Per a qualsevol consulta o aclariment us agrairia que us adrecéssiu a direccio.eseiaat@upc.edu per tal de poder centralitzar tota la informació.


Les notícies de l'emergència es van accelerant, però és important que mantenim la calma, i sempre seguint el consell de les autoritats sanitàries. L’Escola farà tot el possible per adaptar-se i minimitzar els efectes acadèmics de les mesures extraordinàries que vagin apareixent.

Tant jo mateix com la Cap d’UTG estem convençuts que treballant de forma col·lectiva, trobarem les solucions més adients en cada moment i, com en d’altres circumstàncies també complicades, sortirem reforçats. Agraïm profundament la vostra comprensió, així com les nombroses mostres de col·laboració que hem rebut durant aquests dos dies. Quedem a la vostra disposició.

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, i sobretot, cuideu-vos molt.

Una gran abraçada per tothom.


Xavier Roca

Director ESEIAATarxivat sota: