Excuso la meva assistència a la reunió de Comissió Permanent

Per excusar la vostra assistència, si us plau, indiqueu la vostra adreça de correu electrònic.

Gràcies!

AVÍS: No s'admetran excuses realitzades amb posterioritat a la sessió corresponent.

---

Enviant aquest formulari autoritzo la Universitat Politècnica de Catalunya a utilitzar les meves dades per enviar-me informació sobre els seus estudis, serveis i activitats. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, del 13 de desembre (LOPD), tinc dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les meves dades en els termes legals, per correu postal o enviant un correu electrònic a l'adreça: