Comparteix:

Comissió Acadèmica de Coordinació de les Titulacions de Grau i Màster

Naturalesa

La Comissió Acadèmica de Coordinació de les Titulacions de Grau i Màster, CAGRAMA, de l'ESEIAAT és l'òrgan consultiu i de treball de que es dota l'ESEIAAT per coordinar i realitzar el seguiment de les Comissions Acadèmiques de les Titulacions de Grau i Màster de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen al centre.

La Comissió Acadèmica de Coordinació de les Titulacions de Grau i Màster de l'ESEIAAT informarà i rendirà comptes de les seves activitats a la Comissió Permanent. 

Convocatòries

NúmeroData de la sessióHoraLlocEstat

Sessió núm. 1

29 novembre 2017

 

Sala de Juntes, Edif. TR5 TANCADA
Sessió núm. 2 16 maig 2018 Sala de Juntes, Edif. TR5 TANCADA
Sessió núm. 3
13 desembre 2018 Sala de Conferències, Edif. TR1 TANCADA
Sessió núm. 4 8 maig 2019 Sala de Conferències, Edif. TR1 TANCADA
Sessió núm. 5 4 desembre 2019 Sala de Juntes, Edif. TR5 TANCADA
Sessió núm. 6 10 desembre 2020 ONLINE (Sala de Google Meet) TANCADA
Sessió núm. 7 4 de juny de 2021 10:00 ONLINE (Sala de Google Meet) TANCADA
Sessió núm. 8 15 de desembre de 2021 12:00 ONLINE (Sala de Google Meet) TANCADA
Sessió núm. 9 21 de juny de 2022 11:00 ONLINE (Sala de Google Meet) TANCADA
Sessió núm. 10 Desembre 2022    TANCADA
Sessió núm. 11 extraordinària 19 de gener de 2023 12:00 PRESENCIAL I ONLINE TANCADA
Sessió núm. 12 24 de maig de 2023 12:00 Sala de Juntes - TR5 TANCADA
Sessió núm. 13 extraordinària 10 d'abril de 2024 12:30 ONLINE (Sala de Google Meet) Convocada