Opina ESEIAAT

Política de qualitat de l’ESEIAAT respecte les queixes, els suggeriments, les reclamacions i les felicitacions

A l’ESEIAAT hem desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) amb el compromís de millora contínua en la qualitat dels nostres serveis. Amb aquest propòsit, l’escola  disposa de la bústia Opina ESEIAAT, un formulari amb què ens podeu fer arribar suggeriments de millora, reclamacions, queixes i felicitacions.

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable Universitat Politècnica de Catalunya
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
C. Jordi Girona, 31.Edifici R. 08034 Barcelona
Delegat
responsable

https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F03.13

Finalitat del tractament F03.13. Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat
Legitimació Consentiment de l'interessat

https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F03.13
Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal.
Drets Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament.
Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets
Termini de conservació Mentre sigui necessari per qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal
Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT:

apdcat.gencat.cat